İlgili Projeler

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Sergisi: Red Carpet

İTÜ İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Digital Representation Techniques In Interior Architecture çalışması kapsamında düzenlenen “Red Carpet" sergisi 1 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Digital Representation Techniques In Interior Architecture çalışması kapsamında düzenlenen “Red Carpet" sergisi 1 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü Sinan Holü’nde ziyarete açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Digital Representation Techniques In Interior Architecture çalışması kapsamında düzenlenen “Red Carpet" sergisi, dijitalleşen tasarım ve üretim süreçlerinin bütüncül bir şekilde nasıl ele alınabileceğini tartışmaktadır. Final ürünü olarak tasarlanan “Red Carpet” sergisinin üretim aşamalarının başlangıcı, iç mimari tasarım çözümlerini ifade etmek için modelleme ve dijital temsil tekniklerinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin deneyim sürecinden oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde parametrik tasarım sürecine ilişkin alıştırmalar yapılmış ve serginin ana teması olan “parametrik kolon” üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Her işin kapsamında belirlenen parametreler üzerinden kolonun biçimlenişi yeniden ele alınmakta, bu dijital üretim süreci, tasarım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Sürecin ikinci kısmı, deneyimlenen parametrik modelleme süreci sonunda elde edilen tasarım çözümlerinin 3B yazıcı ile 1/20 ölçekli olarak prototiplenmesinden oluşmaktadır. Modellerin üretilmesi aşamasında FDM (Fused Deposition Modelling) ve SLA (Stereolithography) 3B yazıcı tipleri kullanılarak farklı malzemelerin üretim sürecinde kullanımı deneyimlenmiştir. FDM yazıcılar ile termoplastik materyaller; SLA yazıcılar ile reçine kullanılarak prototipler üretilmiştir. Üretilen bu prototipler sergilenecek ürünler olarak belirlenmiştir.

Sürecin son kısmı ise, üretilen parametrik kolonların sergilenmesine ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Sergi elemanı olarak, standart bir kolonun soyutlanmış hali olan ince ayaklı ve sergileme tablasına sahip modüller tasarlanmıştır. Bu modüller, tüm kullanıcıların farklı açılardan sergiyi rahatça görebilmesi adına yerden koparılmış ve farklı yüksekliklerde organize edilmiştir. Serginin bulunduğu hole gelen ve giden sergi ziyaretçilerinin mekân içi yönelimi doğrultusunda sergi tasarımında iki aks oluşturulmuştur. Bu akslara göre, bilgilendirici metinler farklı şekillerde konumlandırılmış ve geçip giden kişilerinde serginin katılımcısı olması amaçlanmıştır. 

Serginin zemininde yer alan bilgilendirici anlatıda ise her katılımcının kolon tasarımlarına ilişkin kavramsal çıkış noktası ve bu kolonların grafik anlatıları bulunmaktadır. Buna ek olarak, sergi zemini için bütüncül olarak hazırlanan grafik anlatı ise parametrik modellemenin yapıldığı Grashopper programına ait arayüzün temsili niteliğindedir.

Sergi bileşenleri ve bu bileşenlere ilişkin birleşim detayları 3B yazıcı, lazer kesici, CNC gibi dijital üretim ekipmanları kullanılarak üretilmiştir. Bu bağlamda, serginin zemini ile taşıyıcı profilleri arasındaki birleşim detayı; taşıyıcı profiller ile pleksi arasındaki birleşim detayı ve pleksilerin köşe birleşim detayları 3B yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Ayrıca kontrplak parçaların kesimi için CNC ve pleksilerin kesimi için ise lazer kesici kullanılmıştır. Sonuç olarak, tasarım sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar bütüncül bir süreç kurgulanmış ve uygulanmıştır.

Sürecin son aşaması, üretilen parçaların birleştirilmesi ve serginin kurulumunun gerçekleştirilmesidir. Bu aşamada ise dijital ve geleneksel üretim tekniklerinin bir arada olduğu bir süreç deneyimlenmiştir. Bu durum, ortamlar arası temsil ve üretim yöntemlerinin sentezi bağlamında katılımcılar arasında deneme ve tartışma sürecini beraberinde doğurmuştur. Yaparak öğrenme süreci paralelinde ortaya konulan nihai ürün olan “Red Carpet”, sergi ziyaretçilerinin de bu sentezi sorgulamasını amaçlamaktadır. 

Malzemenin Dönüşümü

Serginin kavramsal çıkış noktalarına ek olarak, üretim süreci bağlamında “var olan malzemelerin yeniden kullanımı” bir diğer çıkış noktası olmuştur. Bu bağlamda, daha önce “KodEv” ve “Learning by Doing” sergilerinde kullanılan kontrplak ve pleksi malzemeler kullanılmıştır. Aynı malzemelerin farklı boyutlarda, farklı birleşim detaylarına sahip farklı sergileme şekilleriyle sunulmuş olması, malzemelerin sürdürülebilirliği kapsamında önemlidir.

Kodev sergisi: http://www.arkiv.com.tr/proje/kodev-sergi-tasarimi/9808

Learning by Doing Sergisi: https://www.arkitera.com/haber/imiad-itu-ic-mimari-tasarim-uluslararasi-master-programi-stuttgart-summer-workshop-2019-deneyimi/

IMIAD İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı Hakkında

2001 yılında kurulan İTÜ İç Mimarlık Bölümü lisans eğitim ve öğretimindeki gelişimine paralel olarak, 2006 yılında uluslararası yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. İç Mimari Tasarım Uluslarası Yüksek Lisans-IMIAD program ortaklığı; Hochschule für Technik/ Stuttgart-Almanya, Scuola Universiteria Professionale Della Svizzera/Lugano-İsviçre, The Centre for Environmental Planning and Technology University-CEPT, Ahmedabad-Hindistan ve İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul-Türkiye arasında imzalanan sözleşme uyarınca taraf ülkelerin İç Mimarlık Bölümleri tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. University of Cincinnati/ABD, IMIAD Programına ortak olma aşamasındadır.

Programın amacı, iç mimarlık yüksek lisans eğitimini uluslararası bir düzeye çıkarmak, disiplinlerarası eğitim ve mesleki deneyimleri ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmak, mesleki iletişim ortamını güçlendirmek, farklı ülke, kültürel ortam ve mesleki koşulları öğrencilerle buluşturmak ve iş alanlarını ülke dışına taşımaktır.

Programın dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Program tezli ve 2 yıl sürelidir. İkinci yarıyılda her öğrenci kayıtlı olduğu üniversite dışında, ortak üniversitelerden birinde eğitim-öğretimine devam etmektedir. Üçüncü dönemin başlangıcında, program ortaklarından biri tarafından organize edilen ve tüm üçüncü dönem öğrencilerinin katıldığı iki hafta süreli uluslararası bir workshop etkinliği düzenlenmektedir. İkinci yarıyıldaki değişim dönemi ve uluslararası workshopa katılım zorunludur. Çalışma sonunda alınan unvan, ‘M.A.-Master of Arts’dır. Yüksek Lisans Diploması programa katılan üniversiteler tarafından tanınmaktadır.

IMIAD kısaca iç mimarlık lisansüstü eğitimi etrafında örgütlenmiş uluslararası bir bilgi ve deneyim paylaşma platformu olarak tariflenebilir. Ülkemizde İç Mimarlık alanında sınırlı lisansüstü programların arasında, IMIAD programı, iç mimarlar, mimarlar ve endüstri ürünleri tasarımcıları için önemli bir master programı olarak öne çıkmaktadır.

Imıad 2022 Yaz Dönemi Çalıştayı Bu Yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Ev Sahipliğinde Taşkışla’da!

Her yıl farklı bir katılımcı üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası IMIAD çalıştayı, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 18 Temmuz 2022-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirilecek çalıştay, “See the Water” başlığı altında, su kullanım alışkanlıklarının ve suyun görünür olmasının su tüketimine etkisini, suyun hem varlıksal hem de oluşumsal kavramsal çerçevesi doğrultusunda ve iç mimarlık ölçeğinde tartışacaktır. Bu tartışma, workshop kapsamında bir konut mekânı özelinde incelenecek olup, konutun farklı alt mekanlarında su kullanımının izleri görülecek, takip edilecektir.

Yürütücüler

Prof.Dr. Ervin Garip, Dr. Orkan Güzelci, Araş.Gör. Uğur Efe Uçar, Araş.Gör. Gözde Gökdemir

Katılımcılar

Anna Gindele, Annika Gottwald, Bahar Altınok, Christina Widera, Deniz Soyipek, Johanna Rech, Josip Gudelj, Karsten Ermann, Kevin Spina, Louis Spath, Marie Niesner, Muyang Wang, Tolgahan Gücüyeter

Teknik Destek

Alaattin Alptekin

Künye
Proje Yeri: İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi
Proje Tipi: Sergi Tasarımı
Proje Tipi Grubu: Kültür
Mimari Proje Ekibi: Anna Gindele, Annika Gottwald, Bahar Altınok, Christina Widera, Deniz Soyipek, Johanna Rech, Josip Gudelj, Karsten Ermann, Kevin Spina, Louis Spath, Marie Niesner, Muyang Wang, Tolgahan Gücüyeter
Proje Başlangıç Yılı: 2022
Proje Bitiş Yılı: 2022
İnşaat Başlangıç Yılı:
İnşaat Bitiş Yılı: 2022

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Orkan Güzelci

Uğur Efe Uçar

Gözde Gökdemir
Yardımcı Mimar(lar)
Alaattin Alptekin