İlgili Projeler

"Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit" Sergisi Tasarımı

"Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit”, Atölye Mil’in teklifi üzerine İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde hayata geçen bir araştırma ve sergi projesi.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje; araştırma, kürasyon, sergi tasarımı ve grafik tasarım süreçlerini üstlendiğimiz ve serginin uygulamasını yönettiğimiz kapsamlı bir sergi süreci olarak özetlenebilir.

Sergideki anlatıyı nasıl mekânsallaştırdığımızı anlatabilmek için, öncelikle serginin genel çerçevesini açıklayarak başlamak yerinde olur. On dokuzuncu yüzyıl sonundaki isimleriyle Rossolimo Apartmanı-Bristol Otel binaları aralığı, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü-Pera Müzesi aralığına evrilirken, bu dönüşümün kent ve kentli üzerinde nasıl bir yansıma ürettiğini araştırdık. Meşrutiyet Caddesi’nden zamanda ve mekânda bir kesit alma aracılığıyla, aralığı referans olarak kullanarak Pera’nın bütününe dair bir çıkarım yapmak mümkün oldu.

“Dönüşüm” konusunun serginin temel meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Pera bölgesinin dönüşümünü ve bu dönüşümün katmanlarını araştırırken kullandığımız birincil araç ise mekâna bakmak oldu. Sadece bir tarih incelemesi üzerinden ilerlemek yerine; dönemin kentsel ve politik arka planını, sosyal ortamını ve gündelik hayatın dinamiklerini mekân üzerinden okumaya çalıştık. Tüm bu değişkenlerin ve mekânın birbirini yeniden ve yeniden dönüştürdüğü bir dönemde, İstanbul’daki dönüşümün kalbinde yer alan Pera, o dönem hiç bitmeyen bir “oluş” halinde.

Biz, sergiyi tüm bu katmanların üstüne kurmaya çalıştık. Giriş holünde yer alan, farklı ölçekte bilgi-görsel-detay barındıran tüller, birbiri üzerine binerek, aynı katmanlaşmayı fizikselleştirmeye çalışıyor. İçinden geçilmesine imkân tanıyarak ziyaretçiye sembolik bir deneyim sunuyor: katmanların içinde olmak, aralarında gezmek, parçası olmak. Serginin genel tasarım diline yayılan bu katmanlaşma, kimi zaman bir mobilya çizimi ve bir aynanın üst üste kullanılmasıyla, kimi zaman da orijinal belgeler ve dönemin grafik dilinin süperpoze edilmesiyle ziyaretçiye aktarılıyor.

Mekân odağından okumaya çalıştığımız bir dönüşüm hikayesinin, ziyaretçiye bir mekânsal deneyim vaat etmesi çok önemsediğimiz bir konuydu. Bu süreçte iki boyuttan, üç boyuta uzanan farklı deneyim seviyeleri ve çeşitlilikleri yaratmayı hedefledik. Örneğin, Pera Palas Oteli’nin bir oda fotoğrafını kullanarak, o mekânı 1:1 ölçekte deneyimlenebilir, içine girilebilir ve fakat hala iki boyutlu kalan bir hale getirdik: duvar kağıdının tekrar eden biçimsel örüntüsü, mobilya detayları, bu iki boyut altında yeni bir deneyim üretti.

Aynı mekânsal üretim arayışının devamında, üç boyutlu bir deneyim üretmek istediğimiz noktada sürece APOLLO Digital & Architecture dahil oldu. “Pera Müzesi, bundan 129 yıl önce Bristol Hotel olarak inşa edildiğinde, içinde gezinmek nasıl olurdu?” sorusunu ziyaretçinin deneyimine açmak üzere VR teknolojisinden destek alındı. Bristol Otel’in teknik çizimlerinden, dönem otellerinin iç mekân fotoğraflarından ve anlatılardan referansla her bir detayı kurgulanmış olan bu sanal mekân; içerdiği tüm form, malzeme, renk ve doku detaylarıyla dönem otellerinin bir yansımasını deneyime açıyor.

Anlam ve deneyim inşa etmek, üzerine çokça düşündüğümüz ve pratiğimizde büyük alan ayırdığımız bir konu; özellikle sergi süreçlerini, bu noktada önemli buluyoruz. Kürasyon ve sergi tasarımı aracılığıyla iki farklı bölgede ve seviyede anlam inşasından söz etmek mümkün. Son üretimlerimizden biri olan “Aralıktan Bakmak Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit” sergisinde, soyut bir fikirden deneyimlenebilir bir mekâna evrilen “serginin fizikselleşmesi” süreci boyunca, sergi tasarımının nasıl çalıştığını, mekânı nasıl kurduğunu incelemek heyecan vericiydi.

Sergi metnini buradan inceleyebilirsiniz.

Künye
Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
Proje Tipi: Sergi Tasarımı
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Ana Yüklenici: Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Proje Yöneticisi: Esra Akdere
Grafik Tasarım: Eda Özgener Semerci
Fotoğraf: Cem Gezginti
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Toplam İnşaat Alanı: 104 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Dilara Tekin Gezginti

Eda Özgener Semerci
Yardımcı Mimar(lar)
Gizem Kaygusuz