İlgili Projeler

Satın Alma, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Herodot''un haritasında BİSANTHE, perslilerin yenilgisinden sonra RHAEDESTUS, şalman imparatorluğunda RODOSTO, Osmanlılarda RODOSCUK sonrasında TEKFURDAĞI, Cumhuriyet döneminde TEKİRDAĞ... Bu isim çeşitliliği bile Tekirdağın kültürel olarak ne kadar zengin bir tarihe sahip olduğunun kanıtıdır. Jeopolitik konum itibariyle Anadolu topraklarından Avrupaya geçişlerin, istilaların, ticaretin ve kültürel etkileşimin odak noktası olmuştur. Geçiş noktası olması itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hepsinden kalan kültürel izleri üstünde taşımıştır. Anlaşıldığı üzere kentte ticaret-kültür-tarih ilişkisi olarak güçlü bir BAĞLAM vardır.

Proje, kurgusu itibariyle bu bağlamın modern dokunuşlarla vücut bulmuş hali gibidir. Kurgudaki yeşil promenat kent bloğunu kamusal alan olan belediye binasına ve kentsel sit alanına bağlayarak güçlü bir etkileşim sağlamıştır.

Mevcut kent-yeni odak noktası arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için kentin izlerini taşıyan yeşil koridoru izinde bir TELEFERİK hattı önerilmiştir. Bu hat kenti, kentin düğüm noktası olan Kent Meydanına bağlamaktadır.

Yeşil promenat kamunun yıl boyu vakit geçirebileceği, güçlü bir peyzaja sahip rekreatif bir alandır. Üzerinde çeşitli sosyokültürel ve ticari işlevleri barındırarak kamunun maksimum faydalanabileceği bir park görevi görmektedir. Promenatın bağlandığı kent meydanı bağlamın ODAK NOKTASIdır. Belediye binası, kentsel sit alanı ve kent parkının buluşma alanı gibi çalışmaktadır. Kent meydanı kurgusu itibariyle belediye binasını kamuyla etkileşime sokmaktadır. Meydanla bütünleşen kabuk belediye binasına ulaşarak kentsel bir platform oluşturmaktadır. Kabuğun altında sosyokültürel birimler üstünde de belediye binası kurgulanmıştır. Kabukla bina arasındaki boşluk ise KENTSEL ARAYÜZ olarak bu kurguya güç katmıştır.

Bina dezakse bir kabuk üzerinde, kentin izlerini taşıyan kompakt ve düzgün geometrik bir yapı olarak yükselmektedir. Bu tasarım anlayışı görünüşte bir tezatlık oluştursa da bölgenin tarihi gibi zengin bir görsel yapı tasarımı sunmaktadır. Belediye binası topografyanın en üst noktasında yer alması potansiyel bir veri olarak değerlendirilebilir. Kabuk kentin düğüm noktası olan meydandan gelen halkı üstüne alarak bir KENT PLATFORMU nadönüşmüştür.Bu platformdan deniz ve meydan manzarası seyredilebilmektedir.

Kompakt ve düzgün geometrik olarak tasarlanan bina belirli bölgelerinde galeri boşlukları oluşturularak işlevlendirilmiştir. Belediye işlevleri kabukla birlikte düşünülerek kamusal-yarı kamusal ve kurumsal hiyerarşiye göre kurgulanmıştır. Bina bu kentsel arayüzün üzerinde net ve kararlı yapısıyla adeta bir heykel gibi yükselerek halka ait bir eser niteliği taşımaktadır.

Binanın cephesinde, kendi ekseninde hareket ederek açılıp kapanabilen paneller kullanılmıştır.Bu paneller güneş, iklim, ihtiyaç verilerine göre kullanıcı tarafından sürekli değişkenlik göstermektedir. Cephe yaşayan bir ORGANİZMA gibi kendini başkalaştırmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimar

Semih Arslan

Yusuf Uyar

Nevzat Kasal

Serkan Ertuğ

Duygu Uzeler