Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma (MVDY Mimarlık), Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Adana kentinin atar damarı olan D400 karayolu üzerinde bulunan arsa, iki taraflı bir dönüşüm bölgesi içinde yer alır.

(1) Eski dokunun bir parçası olan Tarihi Milli Menscuat Fabrikası’nın müzeye dönüştürülüp yaşamını sürdürmesi amaçlanmaktadır. Kent merkezinden batıya doğru ilerlerken mevcut doku bir noktada sona erer ve ATO arazisinin bulunduğu BOŞ parselin arkasında kendini gösteren kompleks, D400 üzerindeki silüette kendine yer bulur.

(2) Diğer taraftan ise hali hazırda Kamu Hizmet Kuruluşlarının Kampüsü (KKK) niteliğindeki bölgenin yeni imar normları ve merkezi iş alanları ile tekrar şekillenecek olması, alçak katlı müze kompleksini ana arter olan D400 den ve dolayısı ile kentten saklı bir hale getirecek ve geri plana atarak yapının tekrar kent hayatına kazandırılma amacı ile çelişecektir.

Proje arazisi, bu çelişkiyi giderebilecek potansiyele sahip olup, hali hazır durumda müze kompleksini d400 ile bağlayıcı bir BOŞLUK konumundadır. Merkezden 2 km uzaklıktaki alanda, kendi kullanımı ile birlikte aynı zamanda KKK nın da toplayıcısı haline gelerek Müze, KKK ve ATO kamusal alanlarının kesiştirilmesi hedeflenmektedir. Müze kompleksinin daha önce projelendirilmiş olan kuzey parçası D400 den kopup 60064. Sokak üzerinden çalışırken, ATO parseline komşu güney parçasının D400’e ve yoğun dolaşıma açılması önerilmektedir.

(3) Arazideki emsal değerinin gerektirdiği; arsayı dolduran 4 katlı yol kenarı yapısı yerine, arazinin mevcut BOŞLUK unu çerçeveleyerek kaldırım hemzemin genişleten bir yapı önerilmiştir. Kentten gelen doğal zemin negatif yönde şişerek içine kamusal hizmediiye işlem) ve sosyal alanları alırken daha özelleşmiş ofisler doğu-batı sınır çizgisinde incelip yükselerek BOŞLUK u açar, tanımlar, sınırlar, gölgeler ve ÇERÇEVEler. Gün içinde doğu kanadının gölgesi sona ererken, batı kanadı gölgeleme görevini devir alır. Boşluk; üstünü kapatma ihtiyacı duyulmadan, gökyüzü ile ilişkisi kesilmeden gölgelenir. Yapı araziyi kütlesiyle değil, gölgesiyle doldurur.

BOŞLUK :

Boşluk şehir kotu ile hem zemindir. Bulvar boyunca yürürken önce kendini saklar, arsaya yaklaştıkça iki bina arasından açılır, içine çeker. Boşluğun içi cephelerle çevrilidir, tavanı gökyüzü, zemini AVLUdur. Bir yanda bulvarın ve şehrin sesi, diğer yanda Tarihi Milli Menscuat Fabrikası’nın sessiz silueti.Diğer iki yanda da projenin ofislerinin iç cepheleri, bazen şeffaflaşan bazen de opaklaşan... BOŞLUK; kaldırım, müze girişini, alt avlu hayatını ve of is girişlerini kesiştirir.

AVLU:

Avlu şehre açılmış bir deliktir. Gündelik işlemin çok yoğun olduğu ve en kolay ulaşılması gereken üye işlem birimleri ile sosyal çekim sağlayacak konferans-meclis, kütüphane, sergi, müze ve restoranı; kendi iç cephesi etrafında birleştirir. Avlunun zemini kullanım durumuna göre özelleşebilir. Müze - sergi alanının genişlemesini, restoran ve kütüphanenin yayılmasını (davetler, kokteyller), konferans salonu ve meclis salonunun birleşmesini sağlar. Avlu zemini üye işlem katından ve şehir kotundan seyredilir. Avlu hem delik hem de sahnedir.

ÇERÇEVE:

Boşluğu şekillendiren çerçeve, programın ayrışabilme olanağını kullanan iki ofis kütlesinden oluşur. Kütleler hem açık hem de kapalı ofis sisteminin esnekliğini ve ofis programını karşılamayı göz önünde bulundururak incelirler. Ofisler izole çalışma ortamları içinde hem şehri hem avlusunu hem de müze yapısının (Tarihi Milli Menscuat Fabrikası) karakteristik dokusunu ve aktif yaşamını seyreder.

Künye
Proje Yeri: Adana
Proje Tipi: Ofis
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Velipaşaoğlu

Tuberk Altuntaş

Yiğit Yalgın