Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (MVDY Mimarlık), Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Mimari proje raporu:

 ‘Üstte gök, altta toprak’

Mavi ile yeşilin birleştiği bir noktada Fatsa’da öneri proje alanın coğrafi ve topografik özelliklerine göre evrilen 8 pilot proje öngörür. Deniz kenarı, şehir içi, göl ve nehir kenarı, vadi, köy ve yayla olmak üzere seçilen pilot bölgelerde geleneksel mimarlık tipolojisinde yer tutan ‘oda’ kavramı irdelenmiş ve çeşitli varyasyonlarla bir sofa ve bahçe etrafında biçimlenmesi öngörülmüştür.

Anadolu mirası içinde geleneksel konutun en tipik özelliklerinden biri ‘oda’lardan oluşmasıdır. Geleneksel mimarlık içinde konaklar bir yaşam düşüncesinin yansımasıdır. Geleneksel yaşam fikrinin yansıması olarak odalar hayatlar etrafında biçimlenir. Odalar sade bir çoğalma ile sofaya eklemlenir. Sofa odalar arası bir ortak mekandır. Öneri, çeşitli varyasyonlarla oda düzeninin sofa etrafında biçimlenmesini öngörür.

Anadolu’nun zengin mirası içinde Türk evi odaları değişik açıklıklarda yapılmıştır. Böylelikle kapalı-serin ve kapalı-iyi korumuş odalar değişen iklimler içinde kendine yer bulur. Alt katlarda iç mekanlarda mahremiyet ve güvenlik için daha kapalıyken üst katlarda en iyi ışığı alacak şekilde daha çok açıklılar vardır.

Taşınabilir üst örtü: ev, çadır

Taşınabilir alt örtü: halı, kilim, döşeme

Taşınabilir iç düzen: yatak, sandık, denk

Taşınabilen mekan anlayışı taşınan çadır evlerinin izlerini taşır. Taşınabilir mekan için alt örtünün serilmesi ve üst örtünün kurulması yeterli olacaktı. Çadırlarla odalar karşılştırılırsa büyük benzerlikler gözlenecektir. Denkler ve sandıklar yerleşik mekanda dolaplara dönüşür. Sofa çadırlardaki ortak alan olarak kullanımının bir yansımasıdır. Alt örtü tüm yaşam demektir: alt örtü odaları oluşturur, odalar işlevine göre alçalır, yükselir, alt örtünün malzemesi değişir. Seki altı ve kapalı ve açık dolaplar alt örtü ve yan örtüleri oluşturur. Proje, alt örtü, üst örtü ve yan örtülerle biçimlenmiş odaların bir sofa etrafında çeşitlenmesi ile 8 pilot bölgeye göre bu varyasyonları sağlayan algoritmaya sahip yapı tipolojilerini araştırır. 

Kaynaklar:

Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1968.

Önder Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evleri, TC Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1995.

Ordu Kültür Envanteri, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, 2019.

Künye
Proje Yeri: Perşembe, Ordu
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Ordu Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2021
Proje Bitiş Yılı: 2021

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Velipaşaoğlu

Didem Yavuz Velipaşaoğlu