Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

TEPEYE ERİŞMEK;

Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir siluet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır.

Temel mimari elemanlar yalınlık prensibinden kopmadan hacimleri tarifler ve yatay ve dikey düzlemde arazi ve çevresi ile ilişkilenir. Saçaklar örttüğü hacimlerin ötesine de uzanarak hem dış alanlarda yeni ilişkiler örgütler hem de doğal ışığın kontrol eder. Duvarlar ise adeta arazini bir parçası olmaya çalışır. Açık alanlarda da doğal arazide eriyerek kaybolmak prensibi benimsenmiştir.

ARAZİ KULLANIMI VE PROGRAM DAĞILIMI

Program bileşenlerinin büyük hacimlerden oluşması ve eğimli arazideki korunması gerekli olan peyzaj envanterinin program birimlerinin bir arada çözümü için uygun büyüklükte bir alan için kısıtlayıcı olması tasarım sürecinin belirleyici temel girdileri olmuştur. Bu gerçekler ışığında yüksek hacimli ve geniş oturum alanlarına ihtiyaç duyan kapalı havuzlar bir arada çözülmek yerine parçalı bir şekilde ele alınmıştır. Parçalanma sayesinde arazi ile kurulacak ilişkilerin potansiyelleri de değerlendirilmiştir.

Yerleşim kararları, arazinin değişken eğime sahip yapısı hakim rüzgar, güneş hareketi, mevcut peyzaj envanteri ve yapı programı ile birlikte ele alınarak verilmiştir. Bu girdiler havuzların kullanım senaryoları ve kullanıcı profili ile birlikte ele alındığında insan ölçeğine yakın birimlerin alt kotlarda, büyük hacimlerin ise üst kotlarda çözülmesini öğütlemiştir.

KULLANIM SENARYOLARI VE PROGRAM ÇÖZÜMLERİ

Olimpik - su topu havuzu ile halk havuzları olarak iki temel gruptan bahsetmek mümkündür. Birinci grup turnuvaların yapılacağı, kursların düzenleneceği spor amaçlı olan su topu ve olimpik havuzdur. İkinci grup ise ağırlıklı eğlence amaçlı kullanılacak kapalı halk havuzu ve açık havuz ve çevresindeki eğlence birimlerinden oluşur.

Gerektiğinde ayrı gerektiğinde ise birlikte çalışabilecek şekilde kurgulanan su topu ve olimpik havuz seyirci girişleri tepede (+20.00 kotu) oluşturulmuştur. Bu girişler aynı zamanda sporcuların da erişim sağlayabileceği noktalardır. Seyircilerin toplanma alanı olarak çalışması olarak düşünülen karşılama meydanı iki havuzun da giriş hollerinin açılabileceği şekilde düzenlenmiştir. Sporcular bu kottan ayrıca su topu havuzu ve olimpik havuzun soyunma birimlerine dikey dolaşım elemanları ile ulaşılabilmektedir. Bir alt kottaki (+15.00 kotu) alleye açılan sporcu girişi hem su topu havuzuna hem de olimpik havuza direk erişim sağlar. Sporcular bu holden soyunma birimlerine ve devamında havuz çeperlerine ulaşabilir.

Giriş holleri havuzların gerektiğinde birlikte gerektiğinde ise ayrı ayrı kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Sporcu mekânlarına ve soyunma birimlerine erişim kontrolü sağlanmış, sporcu dışındaki kullanıcıların erişimi ise kısıtlanmıştır. İki havuzun da soyunma birimleri giriş holünün arkasından bağlantılıdır. Bu sayede turnuva veya benzeri organizasyonlarda sporcuların aktivite öncesi ısınması ve antrenmanı için iki havuzun bir arada kullanılması sağlanabilmektedir. Havuzların bağımsız olarak da çalışabilmesi ise yapının işletme maliyetleri açısından çok önemlidir. Tribün çeperleri olabildiğine şeffaftır. Bu sayede dış mekân ile istenilen ilişkili aynı kotta sağlanır ve iç mekân ile dış mekânın görsel sürekliliği sağlanır.

Kapalı halk havuzu ise kullanıcıların kentten erişimi de göz önünde bulundurularak alt kotlarda (+5.00 kotu) çözümlenmiştir. Olimpik havuzun alt kotuna yerleştirilen spa ise kapalı halk havuzu ile iç mekandan bağlantılı şekilde ele alınmıştır. Spaya direk olarak ise +10.00 kotundan ulaşılabilir. Spa ve kapalı halk havuzu kullanıcısı dış mekâna çıkmadan iki birimi de bir arada kullanılabilmektedir. Hem kapalı halk havuzu hem de spa yeşil doku ve doğal topografyanın avantajı ile tanımlanmış dış alanlarına açılarak kullanıcılarının doğa ile bütünlemesini sağlar. Kapalı halk havuzu mimari dile uygun şekilde serbest formda düzenlenmiştir. Bu sayede girintiler arasında kullanıcılar için dinlenme ve alt alanlar oluşturulmuştur.

Açık havuza kullanıcılar allenin alt ve üst kotları ortası olan +10.00 kotundan erişim sağlayabilir. Bu noktadan soyunma birimlerine ve kafeye ulaşılabilir. Kullanıcı kontrolünün de sağlanabildiği bu noktada aynı zamanda bir danışma/bilet satış birimi önerilmiştir. Havuz çevresi ile birlikte çalışan kafeterya yine bu kottan mevcut ağaçlar ile tanımlanmış açık alan ile de direk bağlantılıdır.

Topografyanın alt kotlara doğru teraslanması ile havuz çevresi aktiviteler için uygun kotlarda aktivite terasları oluşturulur. Birbirine akan bu teraslar ile yoğun kullanımlarda kullanıcılar için niş alanlar oluşturmak ve yığın kullanıcı etkisinden uzaklaşılmak istenmiştir. Aktivitelerin türüne göre gerektiğinde sessizlik isteyen kullanıcılar için oluşturulan relax alanlar ise çözülerek arazi içinde dağılır. Su oyunları havuzu daha alt kotta yer alır ve doğal kotların avantajı ile kaydıraklara erişim sağlanır. Açık havuz, kullanıcıların mahremiyeti göz önünde bulundurularak yola göre yukarıda çözülmüştür. Açık havuz ve eğlence havuzları kendi aralarında ilişkili olacak şekilde düzenlenirken aynı zamanda da kullanıcılara farklı karakterde alt alanlar sağlayabilecek şekilde ayrılmıştır.

YAPI TEKTONİĞİ VE MALZEME KARARLARI

Korozif etkiler karşısındaki zafiyeti göz önünde bulundurularak havuzların çatısı çelik sistem yerine ardgerme betonarme sistemle çözülmüştür. Üzerinde hareketli yük taşımayan havuz saçaklarında Ardgerme sistem ile geniş açıklıklar az kiriş derinlikleri ile geçilebilmiştir. Gün ışığı kontrolü ve dış mekânı tanımlama kabiliyetindeki saçaklar siluet etkisi de göz önünde bulundurularak kapalı mekân sınırlarından sonra konsollar şeklinde uzanır. Bu konsollar geniş açıklıklar geçen kirişlerin yapması olası sehimleri dengelemesi adına statik danışman tarafından de tavsiye edilmiştir. 1.5 m kiriş derinliği ile en geniş açıklığa sahip olimpik havuzun çatısı ardgerme sistemle çözülmüştür.

Çatı yüzeyinde oluşturulan ritmik ışıklıklar tüm kapalı havuzlarda kuzey ışığını alacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede geniş hacme sahip havuzların iç mekândaki yüzeyleri indirekt ışık ile vurgulanır, hacim tanımı yapılırken mekânsal niteliğe de katkı aranır. Kuzey ışığının kullanımı doğal kaynaklardan faydalanmak adına da önemsenmiştir.

Kapalı mekânları tanımlayan ve programın alt birimlerinin çözüldüğü hacimlerin yükseklikleri ise prensip olarak saçakların altında kalır. Saçakların tektonik ifadesinin vurgulanabilmesi ve mimari elemanların net bir şekilde okunabilirliği için saçaklar cam yüzeyler ile birleşir. Kapalı yüzeyler ise şeffaf yüzeylerle zıtlık oluşturacak şekilde ağırlıklı dolu yüzeyler olarak ele alınmıştır. Yüzeylerin bitiş malzemesi ise Traverten olarak tercih edilmiştir.

AÇIK ALAN AKTİVİTELERİ

Arazinin tepeye erişimi sağlayan yaya allesi ve ona dik olarak yaya yolu ile arazinin temelde 3 parçaya ayrıldığı söylenebilir. Güneybatı – Kuzeydoğu aksında kurgulanan yaya yolu arazinin güneybatı çeperinde oluşturulan giriş alanı ve devamında düzenlenen açık otoparka erişirken aynı zamanda açık alandaki aktiviteleri birbirine bağlar. Yaya yolunun üst kısmında çoğunlukla spor aktiviteleri (basketbol, voleybol, boccia vb) için düzenlenmiş alanlar yer alır. Alt kısmında ise açık havuz ve eğlence birimleri tasarlanmıştır. Yol üzerinde ise ortak sayılabilecek aktivite alanları (dj kabini ve etkinlik alanı, vitamin bar ve dinlenme alanları) düzenlenmiştir.

Açık havuzlar gün ışığından maksimumda faydalanacak ve aynı zamanda kuzey rüzgârları için korunaklı güneşlenme alanları oluşturacak bir kurguda araziye yerleştiriliştir. Havuz çevresi yapıların ve arazideki teraslamaların oluşturduğu yüzeylerin yardımıyla tüm havuz birimleri kuzeye sırtını döner, güneşin doğduğu andan batışına kadar güneşten maksimum ölçüde faydalanır. Havuzların alt kotlara doğru dağılması giderek arazide kaybolması için boyutları da küçülür. En son ve en küçük havuz Yoga/Pilates terasını tanımlar ve yeşil içinde kaybolur.

Havuz çevresinde oluşturulan güneşlenme ve dolaşım alanları güneşlenme zamanı dışında açık hava etkinliklerinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

YAYA DOLAŞIM KURGUSU

Yaya allesi arazinin alt kotundan başlar ve üzerinde arazinin farklı kotlarına oturtulmuş bağımsız da çalışabilen kapalı - açık birimlere erişimi düzenler. Alle bu birimlerin girişlerinin açıldığı ana erişim omurgasıdır. Engelli erişimi için yaya allesi boyunca rampalar düşünülmüştür. Allenin üst kotu ile alt kotu arasında engelli bir kullanıcı yardımsız bir şekilde gidebilmektedir. Rampalar çıkış istikametine dik yönde yerleştirilmiş her bir kolun 50cm yükselme sonunda bir sahanlığa ulaştığı ve kırılarak devam ettiği şekilde ele alınmıştır. Rampa kolları arasında oluşturulan yeşil alanlar ile sahanlık alanları genişletilmiş aynı zamanda sert zemin etkisinin yumuşatılması amaçlanmıştır.

Halkın yoğun şekilde kullanacağı kapalı halk havuzu (+5.00) kotunda, yaz mevsiminde yoğun şekilde kullanılacak açık havuzlar (+10.00) kotunda yer alır. Kapalı havuz yaya allesinde kullanıcıları karşılayan ilk hacimdir. Spa ve Fizik tedavi (+10.00) merkezi ile ise kapalı bir bağlantı önerilmiştir. Yaya allesi kafeterya, satış birimi gibi işlevler ile desteklenerek geliştirilmiştir. Bu birimler aynı zamanda yakın olduğu etkinlikler ile de doğrudan ilişkilidir.

Yaya allesine dik yönde güneybatı – kuzeydoğu aksında kurgulanan yaya yolu doğal eğimi takip ederek aktiviteler arasında ilişkileri düzenlerken +15.00 kotundaki sporcu girişi ve kafeterya ile sonlanır. Bu sayede arazide iki doğrultuda yaya hareketi kurgulanmış arazi ve çevresi ile kurulacak ilişkiler güçlendirilmiştir. Arazinin güneybatı çeperinde oluşturulan giriş alanı ve devamında düzenlenen açık otopark ile yaya allesinin başlangıç ve bitişlerinde yer alan otoparklar alanın park yeri ihtiyacını karşılamaktadır. Yaya allesinin üst kotunda su topu ve olimpik havuzlara gelen seyirci ve sporcular için bir otopark oluşturulurken alt kottaki otopark ise halkın kullanacağı birimlere yakın çözülmüştür. Açık otoparkın üç parça olarak ele alınması ile hem büyük otopark lekesinin arazi içinde dağıtılması amaçlanmış hem de farklı grupların kullanımı gözetilmiştir.

KENT MERKEZİNDEN ULAŞIM

Alana bir toplu taşıma aracı ile erişilmesi durumunda ise tepeye ulaşan yolun çıkmaz olması sebebiyle durakların alt kotlarda olması muhtemeldir. Bu durumda ise tepeye erişim başlı başına bir sorun olarak değerlendirilebilir. Yaya allesi hem programı birleştiren hem de üst kota erişimimizi sağlayan bir elemen olarak ele alınması bu durumu destekleyen bir işleve de sahiptir. Arazinin alt kotunda oluşturulacak bir toplu taşım durağı ile halkın alana erişimi ve akademinin kent ile olan bağlantısı güçlenecektir. Toplu taşım araçlarının arazi çeperini saran yollar üzerinden ring yapması ile de diğer giriş alanlarına kullanıcıların kolaylıkla erişimi mümkün olacaktır.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz
Proje Tipi: Diğer Eğitim Yapıları, Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Ramazan Avcı, Ömer Emre Şavural, Murat Memlük, Mehmet Zafer Kınacı, Kemal Ovacık, Bahri Türkmen, Ahmet Kazu

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Seden Cinasal Avcı