Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Proje Raporu

Ölçek değişimi... Balıkesir Belediye Hizmet Binası için yapılaşmanın öngörüldüğü tepe kent sınırında yer alır. Şehir sınırını daha da dışarı kaydırmaya yönelik geliştirilen yeni imar planı, yapılaşmayı kentin mevcut dokusunu içinde barındıran doğal çanağın dışına taşırır ve kentin arka fonu olan Kuzey tepelerine tırmandırır. İmar planında arsanın kuzey yönü kentin şimdiye kadar görmediği bir ölçekte yüksek katlı yapılaşmaya açılırken güney yönü yeni imar planında da az katlı ve seyrek yapılaşmaya konu olur. Balıkesir Belediye Hizmet Binası da bu imar planının bir parçası olarak kentsel dokuyu ikiye bölen ölçek değişiminin nirengi noktasıdır.

Yeni imar planında yapılaşma ölçeğinin değişmesine karşın yeni bir yeşil doku ağı da yer alır. Bina açık alanlar ve parklar sistemiyle bu yeşil ağ dokusuna katılır. Şimdiye dek kent sınırında, kente hakim bir tepe konumundaki arsa, yeni imar planıyla artık kentin içine katılmış olacak ve etrafını çevreleyecek olan yapılaşma içinde kendisini yapılaşma yerine yeşil ağa dahil ederek yine bir boşluk olarak tanımlayacaktır.

Belediye binası yüksek doku ve alçak doku arasında bir geçiş zonu haline gelerek, kendisini boşluk olarak var eder ve var olan tepe ile bütünleşen bir sistem olarak ortaya koyar.
Bina, ölçek değişiminin başlama noktasıdır ve kendini tepe olarak var eder.

Ufuk çizgisi... Balıkesir Belediye Hizmet Binası için yapılaşmanın öngörüldüğü tepe belirli bir gize sahiptir. Bu giz tüm Balıkesir Çanağını ufuk çizgisiyle kucaklayan panaromada saklıdır. Tasarım binanın kendisini üzerinde bulunduğu tepenin devamı olarak var etmesini ve bir boşluk olarak topografya ile kaynaşmasını öngörür. Binanın tepe ile bütünleştiği 3 yön, Doğu, Batı ve Güney cephesi, hiçbir görsel engele tabi kalmadan ufuk çizgisi ile Balıkesir Çanağını kucaklar. Ufuk çizgisini hiç kesmemek adına bina yatayda yayılarak üzerinde bulunan parkla birlikte kampüs halini alır; tüm bina parkın içindeki tek bir açık ofismiş gibi davranarak kesintisiz olarak panaromayı selamlar. Böylelikle zemin kat kullanımı da maksimize edilir.

Esneklik... Bina esnek mekan kullanımı yaratımı adına avlular etrafına kümelenmiş birimlerden oluşur. Bu kümelenmeler daire başkanlıklarına dönüşür. Herbir daire başkanlığının kendine ait bir sosyal yaşam avlusu vardır ve avlu etrafında dolaşımı sağlayan sirkülasyon ağına sahiptir. Ana dolaşım aksı etrafında daire başkanlığı kümeleri sağlı sollu yerleşir. Belediye hizmetlerinin şeffaflığı ve sosyal yaşam adına açık ofislerin ardından avlular arası görsel ve sosyal iletişim sağlanır. Daire Başkanlıkları araziye yayılırken kurgulanan yeni tepenin üst noktasında Meclis ve Yönetim Binası yerini alır. Başkanlık binası şehir panoramasına en hakim noktada yükselir.

Sirkülasyon, teraslar... İki ana caddenin, Kuzey ve Batı''da kesişimi meydanlaşır ve Beyaz Masa, Konferans Salonu ve seyir teraslarına erişen merdivenler karşılar. Bu noktadan çıkan iki aks kullanım sistemini kurgular. akslardan ilki bina içine girerek avlular etrafında kümelenmiş Daire Başkanlıkları''nı birleştirir. İkinci aks ise bir üst kota erişerek sosyal alanları kurgular. Zemin kat belediye kullanımına ayrılırken üst kotta yer alan kafe, restaurant ve kütüphane halka açık panoramik terasları besler. İlk ana aksın etrafında yerleşmiş iki katlı belediye yapısı güneyde şehir terasları ile sonlanır.

Künye
Proje Yeri: Balıkesir
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Emel Şanoğlu, Bora Kaçar, Berkan Birkay

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Velipaşaoğlu

Caner Bilgin