Other Works
Similiar Projects

4. Mansiyon, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli kenti olan Gaziantepin gelişen kentsel yapısı içinde çok önemli bir kamu arazisinde mevcut otoparkın üzerine kamuya açık kültür, sanat rekreasyon alanlarının böyle merkezi bir konumda planlanmasına yönelik mimari bir yarışmanın açılması son derece olumlu bir yaklaşım olarak ele alınmıştır. Çok tabii olarak alışılageldik proje süreçlerinden farklı olarak mevcut bir otopark üzerine bütünleşik bir yapı tasarlanması, tasarımı zorlamasına rağmen tasarımımızda rasyonel çağdaş bir yapı kurgusu önemsenmiştir.

Belediye kamusal aksından gelen yayaların doğu cephesinden binaya girişleri sağlanmıştır. Dışarıdaki kentsel meydanın devamı niteliğindeki sergi-kokteyl-etkinlik alanına ulaşan kullanıcılara üst kotlardaki galeri boşlukları sayesinde yapının bütününün algılatılması ve gün ışığından maksimum düzeyden yararlanılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda giriş kotunda çok amaçlı konferans salonunun girişi, vestiyer, güvenlik birimleri, ıslak hacimler, VIP salonu ve bir sergi salonu yer almaktadır. VIP salonuna ayrı giriş eklenerek protokol mahremiyeti sağlanmıştır. +4.80 kotunda tiyatro birimi, teknik hacimler ve kafeterya olması tasarlanmıştır. +8.80 kotuna müzik bölümü ve seyir locası konumlandırılmıştır. +12.80 kotunda resim bölümü ve yönetim birimi olması düşünülmüştür. Böylece kendi içinde bütüncül kotlar arası ilişkisi güçlü bir yapı elde edilmesi öngörülmüştür.

Engelli kullanıcılar için de otopark kotundan 0 kotuna ulaşmalarını sağlayan güney cephesinde bulunan bir rampa konumlandırılmıştır. Yapının içindeyse sirkülasyona dahil edilen engelli asansörleriyle binanın bütününün kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Kentsel Odaklar, Kamusal Akış Bağlamında Otopark Girişi Kararı

Yeni sanat merkezi binasının yeni kentsel odak olacağı öngörüldüğünden başta arsa ve çevresi olmak üzere kentsel odaklar analiz edilmiştir. Bu analizde fark edilmiştir ki Gaziantep için önemli bir aksının üzerinde bulunan parselin başta kentle sonra da hemen yanındaki belediye binasıyla olan ilişkisini zenginleştirmeye yönelik kurgu arayışı ile hareket edilmiştir. Mevcut kullanımda otopark girişini içeren yol, belediye binası ile parsel arasında eşik oluşturarak bütünleşik bir kamusal alan oluşmasına engel olmaktadır. Bu eşiğin mevcut yolun yayalaştırılarak belediyeden gelen yaya aksı ile bütünleştirilmesi ve önemli bir kültür meydanı elde etme kararı nedeniyle otopark girişi parselin batısında yer alan 36015. Sokağa alınmıştır. Şehitkâmil Belediyesi Sanat Merkezi binasının bu tasarımda en çok vurgulanan özelliklerinin devamlılık, çeşitlilik ve farklılaşma gibi nitelikler, elde edilen kamusal zemin kurgusu üzerinden okunabilir.

Sanat Merkezi Kütlesi ve Otopark İlişkisi-Strüktür Kararları

Bir sonraki aşama da otopark strüktür kurgusuyla sanat merkezinin ilişkilendirilmesidir. Mevcut otopark strüktür olarak, grid sistemden oluşması göz önüne alınarak bu sistemin üst kotlarda da devam ettirilmesi kararı alınmıştır. Yaya girişi belediye binasına bakan meydan cephesinde konumlandırılarak kamusal dolaşım yöneliminin yapının içine aktarılması, böylece belediye binasıyla bütünleşik bir yapı olması hedeflenmiştir.

Kütle Tektoniği, Program Dağılımı ve Malzeme Kararı

Projenin temel karakteri bir biri üzerinde binen çelik grid sisteme asılı kütleler ve kütleler arasındaki boşluklu kamusal alanlardır.

İki katmandan oluşan cephe sistemi giydirme cam cephe ve cephe üzeri takılan ahşap üzeri güneş kırıcı panellerden oluşur. Bu paneller yer yer fotovoltaik panellere dönüşerek bölgenin güneş enerjisi potansiyelinden faydalanmak hedeflenmiştir. Gaziantep’in iklimsel özellikleri de göz önüne alınarak, güneş kırıcılar doğu ve batı yönünde sıklaştırılırken kuzey yönünde seyreltilmiştir.

Böylece Gaziantepin yerel ve iklimsel özellikleriyle bağdaşık olmanın yanı sıra çağdaş, sürdürülebilir ve kentle bütünleşik bir yapı olması öngörülmüştür.

Details
Project Location: Gaziantep, Şehitkamil
Project Type: Cultural Center
Proje Tipi Grubu: 4. Mansiyon

Pin It
Architectural Offices
Architects

Yavuz Selim Sepin

Aygül Ceylan

Sercan Durmuş
Contributing Architect(s)
Büşra Birinci