Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Sepin Mimarlık), İstanbul Ticaret Odası ve Çevresi Düzenleme Projesi

Sepin Mimarlık projeyi anlatıyor:

Proje; günümüzde mevcut durumda otopark olarak kullanılan İstanbul Ticaret Odası ve tescilli Liman Han yanındaki alanda bir kongre-kültür merkezi tasarlanması ve Sarayburnu’ndan başlayıp Unkapanı Köprüsü’ne kadar uzanan Haliç sahil şeridinin yeniden düzenlenmesi ve işlevlendirilmesini kapsayan beş farklı mimari grubun katıldığı davetli mimari proje yarışmasıdır.

Eminönü Bölgesi Kentsel Gelişim Süreci

 • Eminönü Sirkeci ile Unkapanı arasındaki kıyı şeridini ve onun hemen arkasındaki çarşı bölgesini kapsar.

 • İstanbul kent mekânının en önemli odaklarından, dünyanın en önemli limanlarından ve İstanbul'un tarihi boyunca işlevi değişmeyen "merkezi iş alanları"ndan biridir.

 • Bizans döneminde Neorion ve Prosphorianos adlı iki liman, Osmanlı döneminde Deniz Gümrüğü bu merkezde konumlanmıştı.

 • Kentin ithal ettiği malların boşaltılıp depolandığı,binlerce denizci ve tüccarla, onlara hizmet verenleri barındıran yoğun bir iş merkeziydi.

 • Bizans döneminde, Venedikliler'in, 17. yy ortalarında Yeni Cami Külliyesi yapılana kadar, Yahudiler'in yerleşim alanı olmuştur.

 • Tahtakale, bir liman içi semt ve önemli ticari iskelelerinin hemen arkasında uzanan bir bölge olarak, buraya mal getiren denizcilerin, tüccarların taleplerine dönük hizmetleri barındıran bir bölge olarak gelişmiş ve özellikle 18.yy'da çok yoğun bir hanlar ve çarşılar bölgesi olmuştur.

 • Bölgenin günümüze kadar gelen anıtsal yapıların tarihi Fatih dönemine kadar uzanır.

  • Tahtakale Hamamı

  • Timurtaş Mescidi

  • Rüstem Paşa Külliyesi

  • Yeni Cami Külliyesi

  • Mısır Çarşısı vb.


Alanın Değerlendirilmesi/Sorunlar ve Potansiyeller

 • Bölgenin günümüzde hızla gelişen yeni fonksiyonu turizmdir. Ancak trafik akışına terkedilen tarihi merkez, bugünkü hali ile turizm fonksiyonuna yeterince hizmet verememektedir.

 • Hızla otele dönüştürülen tarihi yapıların birbirleriyle, ticaret bölgesi ve deniz ile ilişkileri araç-trafik yollarıyla kesilmekte, yaya trafiğinin sürekliliği ve güvenliği sağlanamamaktadır. Her biri ayrı bir odak ve vista noktası oluşturan, farklı dönemlerin mimari ve üslup özelliklerini sergileyen dini, kamusal ve sivil yapılar trafik karmaşası içinde algılanamaz hale gelmektedir.

 • Yaya ve araç trafiği arasındaki denge, Eminönü bölgesinde yaya trafiğinin ağırlık kazanması yönünde olmalıdır. Bölge kentin kurulduğu dönemden itibaren var olan ticari merkez işlevini, bünyesine turizmi, kültür ve eğlenceyi de katarak sürdürmelidir.

 • Galata Köprüsü'nün giderek eskimesiyle, köprü üzerindeki vapur iskelelerinin Eminönü sahiline çekilmesi meydanın trafik sorununu daha da ağırlaştırmıştır.

 • Proje alanının Atatürk Köprüsü'ne yakın kısmında kapalı bir otopark daha bulunmaktadır. Böylece araçla tasarım alanının her iki ucuna da ulaşılabilinir ve buralarda park yapılabilir.

 • Avrasya Tüneli'nin Yenikapı bağlantısından Sarayburnu'na doğru ilerlendiğinde de alana ulaşılabilir.

 • Sirkeci Garı içerisinde bulunan Marmaray İstasyonu da ulaşım alternatifleri arasındadır.

 • Sarayburnu'ndan gelen araç, yukarıdaki planda sarı kesik çizgilerle gösterildiği gibi Gülhane bağlantı yoluna yakın yerden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak yer altına girip Atatürk Bulvarı bağlantı yolu yakınında hemzemin kotuna çıkarak köprüye bağlanmaktadır.

 • Bu bölgede Hafif raylı sistem ve Deniz yoluyla toplu taşımaya ağırlık verilmektedir.

 • Yeraltına alına alınan yolun hemen zemindeki izdüşümünde güvenlik, ambulans, itfaiye vb. acil durumlar için yaya ulaşımında kullanılan bir şerit, bu araçların geçebilmesine uygun şekilde tasarlanmıştır.

 • Kongre Merkezi'ne servis girişi için araç ulaşımı Yalı Köşkü Caddesi'nden sağlanmaktadır.

 • Yeşil kuşak kıyı bandı oluşturularak bu omurga, küçük alışveriş-kafe, restoran, açık toplantı ve gösteri alanları, spor, çocuk oyun alanları, kiosk, tematik parklar, koku bahçeleri, eğlence-dinlence alanları, makroklimayı sağlayan su öğeleri, müzikli su gösterileri, açık pazar ve sergi vb. alanlarla desteklenmiştir.

 • Tarihi sur izleri korunmuş ve bu izler üçüncü boyuta taşınarak kimi yerde bir oturma bankına kimi yerde rölyef bir kent duvarı parçasına ya da sergileme elemanına dönüşmüştür. Yine bu izleri takip eden anı parkları da bulunmaktadır.


Ekolojik Yaklaşımlar

 • Kıyı alanları için iklime uygun bitkiler seçilmiştir. Burada yapı cephelerinin güneşlenme oranlarını artırabilmek için kışın yapraklarını döken ağaçlar yerleştirilmiştir.

 • Kent mobilyaları geri dönüştürülebilir yapı ürünlerinden seçilmiş olup çocuk oyun alanlarında sağlıklı-lamine ahşap bileşenler düşünülmüştür.

 • Aydınlatma elemanlarının kiminin üzerinde kiminin ise gövdesi boyunca güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik panel ya da hücreler bulunmaktadır. Böylece proje alanının gece aydınlatması için gerekli olan enerji buradan sağlanabilir.

 • Tüm yıl boyunca yağmur suları, yeşil alan içerisinde uygun yerlerde tasarlanan sarnıçlarda toplanarak sulamada kullanılmaktadır.

 • Yükselti-kotun düze yaklaştığı uygun noktalarda arıtma birimleri bulunmaktadır. Böylece pis suyun uygun koşullara getirildikten sonra Haliç'e ulaşması sağlanabilir.

 • Özellikle sıcak aylar için kıyıdan gelen esintiyi kıyıdan içeriye doğru alabilmek için uygun alanlarda rüzgâr yönlendirici elemanlar tasarlanmıştır.

 • Rüzgâr enerjisinden yaralanabilmek için gerekli ölçümlerin yapılarak uygun alanların belirlenmesinin ardından helezonik rüzgâr türbinleri yerleştirilebilir.


İTO Kongre Merkezi Tasarımı Ana Kararları

 • Projenin bulunduğu yapı adasının sahil siluetinde Yeni Camii saçak kotu olan +12.50 hizasında arkad yapılmış ve binanın İTO ana binası ile sorunsuz entegre olması için teras üst kotu +14.00 kotuna oturtulmuştur.

 • Projede yapı adasının arkasında bulunan binaların yüksek olması ve araya yapılacak olan kültür merkezinin bu yapılarla ilişkisini kuvvetlendirmek, sokağın üst hizasının tamamlanması amacıyla yapı bu kısımda camdan inşa edilecek olan salon üstü kafesi tasarlanmıştır. Bu kafe salon, kültür merkezi, İTO vs. binalar kapalı olduğunda dahi 7/24 kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ön cephede planlanan baskın arkad camii siluetine saygı göstermekle beraber arka kısımda binanın ve sokağın tanımlanması için gereken yükselme özgürlüğünü bize sunmuştur.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Eminönü
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: İstanbul Ticaret Odası
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 53,5 ha
Toplam İnşaat Alanı: 20.000 m2

Pin It
Mimar

Yavuz Selim Sepin

Mehmet Alper
Yardımcı Mimar(lar)
Aygül Ceylan
Emrah Bal
Deniz Gündüz