Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SN Mimarlık), Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışma Alanı, ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi yakınında, mevcut yeraltı otoparkı ve üzerindeki kamusal kullanıma sahip park alanıdır. Otopark yapısının zemin kabul edilerek ilerlenmesi, sanat merkezi programının bütüncül anlamda değerlendirilmesi beklenmektedir.

Alanın kent kimliğindeki kamusal teras kullanımını tümden yok etmeyen, sanat merkezi programının parçalanarak içinden geçilen bir sokak üzerinden kullanımına olanak veren bir yapı tasarımı öngörülmüştür.

Zemin kotunda, yaya ana geliş odakları ve yaklaşımları yapı tasarımında ele alınarak, parçalı bir kurguya gidilmiş, iki iç sokak oluşturulmuştur. Halihazırda park olarak kullanılan alanda tasarlanan sade peyzaj, iç sokak ve oluşturulan açık mekanlarla kentlinin belleğindeki kamusal mekan kullanımı sürdürülmüştür.

Oluşturulan iç sokak içinden geçilen, yaya akışını kesmeyen ve aynı zamanda kentliyi sanat merkezinin yaşantısına dahil edebilen niteliktedir. Kentliyle yapının sosyal iletişimini güçlendirmesi ve karşılaşma mekanları yaratması amaçlanmıştır.

Kentlinin gündelik yaşantısında mola verebileceği kafeterya ve sergi işlevleri iç sokağa açılır.

Alanda planlanan doğrusal peyzaj tasarımı kent parkına kadar uzanarak kullanıcıya yeşil bir güzergah sunar.

Mekanın organizasyonu aslında zemin kat kurgusu ve kullanımından yola çıkılarak oluşturulmuştur. İç sokakla parçalanan gereksinim programı ilişkili fonksiyonları bir araya getirerek yapıyı iki ana kütleye ayırır.

Programda hacim olarak öne çıkan çok amaçlı salon ve destekleyen birimlerine onunla ilişki kuracak olan tiyatro bölümü, daha sağır bir kütle olarak parselin güneyinde konumlanmıştır. Salon kütlesinin yerleşebilmesi için mevcut otoparka ait araç rampaları iki aks ötelenmiştir. Ana salonun alt kotlardan ulaşılabilir olması ve çok yükselmemesi için orkestra çukuru ve ilişkili birimler -3.20 kotunda planlanmıştır.

+3.20 kotunda olan salon girişine açılan fuayeye, iç sokağa açılan alt fuayeden, kütleleri bağlayan köprüden ve amfiden ulaşılır. +6.40 kotunda VIP salonuna ise fuayeden ulaşılır ve VIP locaya geçilir. Salonun içe dönük yapısına tezat olarak, fuayeler saydam cepheleriyle iç sokak ve atölye kütlesiyle görsel ilişkidedir.

Salonun fuayesinden, +3.20 kotunda köprüyle bağlanan atölye kütlesi, daha saydam ve dinamik bir organizasyona sahiptir. Müzik çalışma bölümü ve görsel sanatlar bölümü, kendi programları içerisinde düşey ilişki kuracak şekilde konumlandırılmıştır. Kuzey ışığı alan yüksek tavanlı görsel sanat atölyeleri, kendi ek mekanları tek bir hacimde çözülerek sanatçı ve eğitmenlere kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Müzik çalışma bölümü ise iç sokağa bakan hareketli kütlelere yerleşmiştir. Güneye bakan atölye ve çalışma mekanlarının cephelerinde güneş kırıcı elemanlar önerilmiştir.

Sanat merkezini oluşturan kütleler dışarıdan akıcı ve sade bir yüzeyle birbirine bağlanarak kent mekanında, naif ve dingin bir ifade sağlanmıştır. İç sokağın hem fonksiyonel, hem form olarak hareketli yapısı ile kente yaşantı zenginliği kazandırılması hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Gaziantep, Şehitkamil
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Cihat Ömer Akgün
Aybüke Ülküseven