Other Works
Similiar Projects

Box on Box

Box on Box farklı kullanıcı profillerine hitap eden ticari birimlerin bir araya geldiği küçük ölçekli bir karma kullanım projesidir.

Görece az katlı fakat hızlı gelişim gösteren yeni bir konut yerleşim bölgesinin ihtiyaç duyabileceği ticari birimleri, ofis alanlarını ve esnek kullanıma sahip stüdyo tipi mekânları içeren yapıda program bileşenlerinin dış mekân ile güçlü bir ilişki kurması hedeflenmiştir.

Program birimleri üst kotlara gidildikçe hitap ettiği kullanıcı profiline göre farklılaşırken kullanım yoğunlukları da azalmaktadır. Sokağa ve ara mekâna açılan ticari birimler üst katlara gidildikçe gerektiğinde home-office olarak da çalışabilecek mekânlara dönüşür. Sokağa açılan mekânların oluşturduğu baza kütlesi üzerinde diğer ticari birimler konumlandırılmıştır.

Ara mekân, alt ticari baza ile üstteki küçük birimlerin oluşturduğu büyük hacmin arasında kalan esnek kullanıma sahip hacmin kendisidir. Ara mekân gerektiğinde birleştirici gerektiğinde ayrıştırıcı bir role bürünüp zemin ve üst katlardaki program bileşenlerinin arasındaki ilişkiyi düzenler. Programdaki hacimler net bir yapı sınırı gözetmeksizin, kendi açık alanlarını ve ortak alanları oluşturacak şekilde yerleştirilerek, geçirgen ve hafif bir yapı amaçlanmıştır. 3. boyutta bir ızgara ile tüm küçük birimler ve dış mekânları bir araya getirilir ve bu karar yapı tektoniğini doğrudan tarifler. 

Details
Project Location: Ankara, Çankaya
Project Type: Housing Complex, Shopping Mall
Proje Tipi Grubu: Commercial, Konut
Employer: Yavuz Yapı
Structural Project: Konkan Mühendislik
Mechanical Project: Ethem Özbakır
Electrical Project: Özay Mühendislik
Plumbing Project: Ethem Özbakır
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2017
Building Plot Area: 800 m2
Total Construction Area: 1.500 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

İbrahim Yavuz