Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Folkart Time 2

FREA Mimarlık ve SCRA Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Folkart Time-2 projesinin tasarım sürecinde arazinin kentsel potansiyellerinin farkında olarak yeşil alanlarının sürekliliğini sağlamak ve konut alanları ile ilişkisini güçlendirerek iklimsel veriler ışığında bütünleşik bir yaşam kurgusunun araştırılması odak noktası olarak özetlenebilir. Yapımına devam eden Folkart Time projesinden farklı olarak konut programının ağırlıklı olduğu bir tasarım kurgusunda Konut Avlusunun çevresel etkilere karşı yeni bir yaşam alanı olarak ele alınması temel başlangıç noktasını oluşturur.

Kuzey-Batı ve Batı çeperlerine kaydırılmış ticari birimler hem cadde üzerinde sürekliliği olan ticaret hayatı ile bütünleşme potansiyeli taşır, hem de yoğun kentsel trafiğe karşı avlunun özel hayat karakterini sağlayan bir çeper olarak çalışır. Sosyal merkez ise ticari birimlerin avlu çeperini sararak avlu yaşamının temel girdilerinden birini oluşturur. Aynı zamanda site dışından erişimin kolayca sağlanabildiği bu noktada sosyal merkezin hemen yakınındaki ticari birimler ile ilişkiye geçme potansiyeli önemlidir.

Güney-Batı yönündeki kütle kompozisyonunun oluşturulmasında hakim rüzgar yönü ve avlunun güneşlenmesi en temel girdiler olarak ele alınırken tasarımın çevreden algılanışı da mutlak bir değer olarak göz önünde bulundurulmuştur. Güney-Batı çeperinde alçalan kütle kompozisyonu ile avlu içine alınan esintinin de sürekliliği sağlanmış olur. Kütle çeperlerinin tanımladığı avlu hacmi bir anlamda rüzgâr koridoru olarak çalışır ve Körfez’den gelen serinliği yaşam birimlerine taşır.

Site girişi Kuzey-Doğu yönünde planlanmıştır. Bu sayede trafik yoğunluğunun servis yolu üzerinde kalarak oluşacak olası yoğunluğun proje çevresindeki kentsel etkisinin azaltılması planlanmıştır. Site girişi ile birlikte ele alınabilecek butik bir işletme için park yaşamının potansiyeli ile site girişinin yoğunluğunu önemlidir. Aynı noktada oluşturulan kapalı otopark girişi de trafik yoğunluğu konusundaki hassasiyetin devamı niteliğindedir. Çıkışlar ise güney çeperden planlanmıştır. Trafik yönleri, akan şehir trafiğine katılım ve tasarım fikri göz önünde bulundurularak planlanmış giriş ve çıkış noktaları kentsel hayatı ve devamında oluşturulacak ticari hayatı en az şekilde etkileyecektir.

Yatayda avlu çeperlerini oluşturan ve ticari meydan yaratacak şekilde artiküle edilen yatay bloklar Kuzey-Batı ve Güney-Doğu çeperlerinde yükselerek istenilen yoğunluğu sağlamaktadır. Z+23 kat olarak planlanmış yüksek bloklar bir diğerinin önünü kapatmaz ve uzun çeperlerinin bakış yönlerinin derinliği önemsenir. Kısa çeperler ise 10.kattan itibaren deniz manzarasından yararlanma şansına sahiptir. Bunun yanında yakıcı batı güneşi ile temas eden yüzeylerin minimize edilmesi iklimsel veriler göz önünde bulundurulduğunda değerlidir.

Avluya bakan yatay blokların 6-7. Katlarında çeperler geri çekilerek çatı terasları oluşturulur. Kütlenin bu şekilde artiküle edilmesi çatı terasları oluşturulmasının yanında güneş ışığının avluya erişimini de artırır. Kütle plastiğinin karakterini güçlendiren balkonlar sürekli hareketlerinin yanında ritmik bir kurguda planlanarak kentsel ölçekte de kütlelerinin algısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda çeşitli büyüklüklerde balkon alanlarının oluşması sağlanacaktır. İlerleyen aşamalarda malzeme ve form bütünlüğü birlikte ele alınarak kütle plastiğinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Bornova, İzmir
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Folkart Yapı
Konsept Tasarımı: FREA, SCRA Mimarlık
Cephe Tasarımı: FREA, SCRA Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
Toplam İnşaat Alanı: 112.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Seden Cinasal

Ramazan Avcı

Ömer Emre Şavural