Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Beyoğlu; haliç ile boğazın birbirine bağlandığı noktada bulunun istanbulun en eski semtlerinden biri... Galata, Beyoğlu'nun Haliç'e açılan kapısı... Şehir Tiyatroları Beyoğlu sahnesi ; bu semtin sanata ve yeniliğe açılan kapısı...

Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir. tiyatro insanla birlikte doğmuş bir sanat türüdür. tiyatronun oluşumunda; sahne, dekor, müzik, ışık ve kostüm gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur. şehir tiyatroları Beyoğlu sahnesi de bütüncül bir mimari anlayışla ele alınmıştır.

Beyoğlu vergi dairesi yanında bulunan arsada yapılması tasarlanan şehir tiyatroları Beyoğlu sahnesi tarihi çevre içinde kentsel doku ve etrafındaki tescilli yapılar ile uyumlu yakın çevresi ile bütüncül, Şişhane meydanı kapalı otopark alanı üzerinde yapılması planlanan kent parkı ile de yakın ilişkili bir kentsel tasarım ürünü olarak planlanmıştır.

Şişhane kapalı otopark üzeri alanı kente ve oluşturulacak kültür kompleksine kazandırmak amacıyla sanat parkı olarak düzenlenmiş, Şehir Tiyatroları Beyoğlu sahnesi ile bağlantısı zemin üstünden yaya geçitleri ile sağlanmıştır.

Galata kulesi ( Kuledibi ), tünel meydanı ve şişhane meydanı üçgeninde kalan proje alanı bu üç nokta ile de ilişkili kentsel peyzaj ve düzenlemelerle birbirine bağlanmıştır. Bu üç kentsel nokta aynı zamanda ışık direkleri, sert ve yumuşak peyzaj ögeleri, kent mobilyaları ve kentsel yönlendirme elemanları ile de Şehir Tiyatroları Beyoğlu sahnesine bağlanır.

Binanın tasarımında yalın ve rasyonel bir planlama ile ön fuaye, ana fuaye, salonlar, sahne ve sahne gerisi hacimleri planlanmış olup, kent halkının tiyatroya çekilmesi maksadıyla davetkar bir giriş oluşturulmuştur. Giriş kotu arazinin kuzeybatı köşesinden yükseltilerek haliç manzarasına hakim bir seyir platformu yaratılıp bina ana girişi bu kottan verilmiştir.

Önde Beyoğlu vergi dairesinin saçak hizası ve kotunu tutan giriş saçağı oluşturulmuş olup giriş platformunun korunaklı bir ön sahne gibi planlanması düşünülmüştür.

Giriş saçağı yapıyı yanlardan sararak tüm binayı kavramakta sahne gerisi hacimlerinin üzerinde bulunan arka taraftaki sanatçılar için tasarlanan galata manzarasına sahip teras restoranın üzerine doğru uzanmaktadır.

Ön kısımda ise ön fuaye üzerinde bulunan kent terası haliç manzarasına hakim bir seyir terası niteliği kazanır. Ön fuaye içinde bulunan kademeli yükselen basamaklı oturma yerleri de aynı şekilde iç mekanda kent ile görsel iletişim noktası oluşturur.

600 kişilik ana salon binanın merkezine giriş kotunun bir üzerindeki kata yerleştirilmiştir. Ana salonun altında kalan hacimde ise 300 kişilik çocuk tiyatrosu konumlandırılmış olup giriş fuayesinden kolay ulaşımı amaçlanmıştır. Üst üste yerleştirilmiş iki salonun altında ise deneysel tiyatro salonu planlanmıştır.

Ana salonun plastik yapısı fuayeden hissedilmekte, tüm kompleksin içinde farklı duruşuyla ön plana çıkmaktadır. tüm salonların kompakt bir şekilde bütüncül çözümü fuaye ve sirkülasyon alanlarında daha fazla hareket imkanı sağlamaktadır. Bu sayede katlarda fuaye ile ilişkili oturma, yeme, içme, dinlenme mekanları konumlandırılarak mekanların canlanması ve yaşaması sağlanmıştır.

Mevcut vergi dairesi binasına zemin katta kitap-kafe, üst katlarda ise kütüphane işlevinin verilmesi ve bu doğrultuda yenileme çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür. Mevcut binanın zemin katından arka bahçeye geçiş sağlanmış ve bahçenin açık sanat atölyesi olarak kullanımı düşünülmüştür.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beyoğlu
Proje Tipi: Tiyatro
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2008

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş

Ahmet Çorapçıoğlu

Ali Çalışkan
Yardımcı Mimar(lar)
Gökçe Nazan Gündüz
Semih Arslan