Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SN Mimarlık), Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Konak Belediyesi Hizmet Binası tasarımı çevresel verilere göre şekillenmiştir. Kentsel ölçekte alana bakıldığında melez deresinin kıvrımlarının oluşturduğu atıl kent parçaları görülmektedir. Tasarım alanı bu kent parçalarının hem başlangıç hem de bitiş noktası niteliğindedir. Yeniden düzenleme / dönüşüm alanı olarak verilen alandaki yapıların kaldırılması ile ortaya çıkan alanların dere etrafı rekreatif alanlar olarak yeniden düzenlenmesi düşünülmüş, bu doğrultuda yeşil alan ve yaya yolları artırılmıştır. Melez deresi çevresinde oluşturulan yeşil doku ve yaya akslarının Belediye girişinde yaratılan kamusal alana doğru uzanması ve belediye binası ve önündeki kamusal alan ile melez deresi etrafı rekreatif alanların bütünleşmesi planlanmıştır.

Belediye giriş meydanına bakan amfi oturma düzenli kamusal odak noktası oluşturulmuştur. Amfinin basamakları aynı zamanda binanın içine doğru uzanarak meclis salonunu oluşturmaktadır. Meclis salonu şeffaf yapısıyla şeffaf belediyecilik anlayışını sembolize eder. Belediye giriş meydanına bakan amfi aynı zamanda zemin kotu ile 1. kat kotunu birbirine bağlar. Amfinin üst kotuna çıkılarak Belediye çalışanları üst kottaki teras, kafeterya ve yemek salonuna ulaşabilir. Aynı şekilde yemekhaneden çıkan bir çalışan önce terasa, ardından dış mekana ulaşabilir. 1. kat kotunda bulunan yemekhane, amfi bağlantısı ile zemin kotu ile de ilişkilenmiş ve dışarıdan kullanıma uygun hale getirilmiştir.

Tasarımın önemli unsurlarından biri de iç bahçelerdir. Yapının içine yerleştirilen iç bahçeler çalışma alanlarına gün ışığı sağlarken bu bahçeler çalışanlar için temiz hava alma noktalarına dönüşür ve binanın ekolojisine de katkı sağlar.

Tasarımın ana kurgusu 3 zon üzerine kurulmuştur. Servis alanlarını, ikincil ofis fonksiyonlarını, dikey sirkülasyon çekirdeklerini içinde barındıran bir servis zonu, servis alanları ile ofis çalışma alanlarını birbirine bağlayan ve katlar arası geçiş ve bağlantıları sağlayan bir sirkülasyon zonu ve ofis çalışma alanlarından oluşan bir çalışma zonu.

Zemin katta çalışma alanları kaldırılmış zemin kata sadece giriş holleri ve belediyenin dışa dönük hizmet birimleri konumlandırılmıştır. Böylece yapı zemin kotunda geri çekilerek belediye giriş meydanı yaratılabilmiştir.

Yapı, arsanın boyutsal özelliklerinden de kaynaklı olarak yatayda ve az katlı olarak çözülmeye gayret edilmiş, yapının zemin kotunda dışa dönük, davetkar ve şeffaf olması istenmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş