Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SN Mimarlık), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesininin kampüs içindeki konumu belirlenirken şu kriterler dikkate alınmıştır:

1- Erişim kolaylığı

2- Mevcut fakültelerle ilişki

3- Yurtlara olan mesafe 

4- Ana yaya arterine yakınlık

5- Açık alan düzenlenmesine imkan veren, açık ve kapalı alanların birbiriyle ilişkide olabildiği hacimsel boşluk

Bu kriterler doğrultusunda Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin mevcut gölet ile futbol sahası arasında kalan, halihazırda tenis kortlarının bulunduğu alana yerleştirilmesi uygun bulunmuştur. Yapı bu alan içerisinde kuzeybatı-güneydoğu aksında lineer olarak kurgulanmıştır. Bu lineer kurgu fakülteye ait bölümlerin, bütünleşik bir tasarım anlayışıyla art arda sıralanmasıyla elde edilmiştir. Kampüs içi yaya omurgasının devamı niteliğinde bir yaya omurgası oluşturulup, bölüm girişleri sırasıyla bu omurga üzerinden sağlanmıştır. Binanın önünde bir park-ortak açık alan yaratma fikri ile göleti de içine alan bir park planlanmış, parkın devamında da yaya omurgası ve fakülte binası konumlandırılmıştır.

Fakülte binası sırasıyla ilk etapta yapılması planlanan bölümlerin uç uca eklenmesi, aralarında ortak kullanıma ait mekanların konumlanması ve son olarak da 2.etapta inşa edilecek bölümlerin bunların devamına eklenmesiyle oluşturulmuştur. Gölet ile yapı arasında oluşturulan yaya omurgasının devamındaki köprüler ile zemin kata erişim sağlanır. Yapının alt zemin katının kullanılabilirliğini arttıran çökertilmiş yaya aksına zemin kattaki omurgadan anfiler ve basamaklarla inilir. Alt zemin kat esnek ve değişken kullanımlara imkan verecek şekilde planlanmıştır.

Tasarım stüdyolarının tümü aynı yöne, güney ve güneybatı cephesine yerleştirilmiştir. Stüdyolar ile aynı katta yer alan öğretim üyeleri odaları ortak biratrium etrafında sıralanırlar. Plan kurgusu modülerdir ve esnekliğe imkan verir. Bölümler birbirinden bağımsız düşünülmemiş, aralarında etkileşim ortamı yaratacak şekilde süreklilik sağlanmıştır.

Düzenli ve az kolonlu bir taşıyıcı sistem kurgusu planlanmıştır. Aynı zamanda ekonomik olması ve geri dönüştürülebilir malzeme oluşu nedeniyle Taşıyıcı sistem olarak çelik konstrüksiyon tercih edilmiştir.
Taşıt yolu, otopark ve servis girişleri yapının kuzeydoğu cephesinde yer alır. Böylelikle yapıya yaya erişimi sürekliliği bozulmamıştır.

Künye
Proje Yeri: Pamukkale, Denizli
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Cihat Ömer Akgün
Aybüke Ülküseven