Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Mevcut lise binasının yerine yapılması planlanan yeni Şişli Lisesi'nin içinde bulunduğu kent dokusuna yeni bir yaklaşım getirmesi , topoğrafyaya uyum sağlaması ve lise programını en doğru şekilde çözümlüyor olması tasarımın temel ilkelerini oluşturmuştur.

Veteriner Hilmi Sokağın imar planına göre ileride yayalaştırılacağı öngörülerek , 19 Mayıs Caddesi ile yarışma sınırı arasında kalan yeşil alan, etkinlik alanı olarak düzenlenmiş, bu alan kentsel alan olarak hem öğrencilerin hem şişli halkının kullanımına yönelik tasarlanmıştır.

Arazideki kot farkından faydalanarak oluşturulan kütle kompozisyonu ile yapıya iki kottan yaya ulaşımı amaçlamıştır. Ana bahçe ve öğrenci girişi 92 kotunda yaratılan tören alanından sağlanmıştır. Çok amaçlı salon ve spor salonuna girişi sağlayan fuayeye de bu kottan ulaşılabilmektedir. Yönetim ve misafir girişi ise 84 kotundaki avludan verilmiş olup, kütüphanenin bağımsız girişine de bu avludan ulaşılır. Farklı kotlardaki bu iki yaya girişi ile kapalı otopark araç giriş çıkışları arsa güney çeperine bitişik şevket bey sokaktan verilmiştir.

Derslikler bu iki ana kottaki meydanlara bakan iki lineer kol üzerine yerleştirilmiştir. Bu iki lineer kol arasındaki şeffaf hol yatay ve düşeyde ulaşımı sağlar. diğer tüm fonksiyonlar bu ana holün devamındaki kol üzerinde sağlı sollu yer alır.

Kapalı spor salonu, program yoğunluğu nedeniyle tören alanı altına alınmıştır. spor salona ulaşım hem okul içinden, hem de 92 kotundaki giriş fuayesinden sağlanır. 84 kotundaki kantin ve terasına spor salonu ve çok amaçlı salondan ortak fuaye merdiveni ile ulaşım imkanı sağlanmıştır.

Yapının enerji verimliliği de göz önüne alınmıştır. tüm dersliklerde doğal aydınlatma ve havalandırma sağlanmıştır. Yönelimlere göre birimlerin aydınlık olması sağlanmış, dersliklerin ve idari birimlerin cephelerinde fazla ısı kullanımını engellemek için güneş kırıcı elemanlar kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Şişli, İstanbul
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Şişli Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 18,777 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Enes Yücepur