Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

MİMARİ PROGRAM

İZKA için önerilen yapının, farklı kamusal ihtiyaçları ve ofis fonksiyonlarını bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Sosyal, kamusal, idari ve küçük çapta ticari mekanların birbiriyle ilişkileri ele alındığında projenin yoğun kent dokusu içerisinde bir odak noktası olarak tasarlanması düşünülmüştür.

MEKAN KURGUSU VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

İZKA' nın katılımcı, dinamik ve sosyal kalkınmayı hedefleyen yapısı ele alındığında, tasarlanacak yapının da kolay ulaşılabilir, dinamik ve esnek bir mimari anlayışta olması ana etkendir. Sosyal kalkınmanın yadsınamaz bir parçası olan kültürel etkinliklerin yapılacağı sanat galerisi ve sergileme alanları ve kitap satışı ile entegre olmuş kütüphane fonksiyonları "0.00" kotunda çözümlenmiştir. Buna bağlı olarak İZKA binasının bitişiğinde yer alan yapıyla arasında Cumhuriyet Bulvarını karşılar biçimde yaratılan boşluk açık bir sergileme, sunum-sinema ve buluşma alanı olarak düşünülmüştür. Bu boşluk aynı zamanda sıcak yaz ikliminde kentlinin dinlenebileceği ve nefes alabileceği bir alan olarak tasarlanmıştır.

Yine kamusal faaliyetlerin yürütüleceği mekanlar "0.00" kotundan kolaylıkla ulaşılabilecek biçimde "3.10" kotunda çözümlenmiştir. Yapılaşmış çevrenin kütlesel etkilerinin getirdiği doluluğa karşıt bir duruş sergilemek yapının tasarımında etkin olmuştur. Aynı zamanda yakın çevre dokuda belirgin yeşil alan eksikliği İZKA binasında oluşturulan teraslar aracılığı ile en azından kullanıcı için giderilmeye çalışılmıştır. Bu teraslar kullanıcıları için nefes alma alanları olacaktır. Bütün bu etkenler yapıya dinamik bir biçim kazandırmış aynı zamanda kullanım çeşitliliği de getirmiştir. Doğu' dan Güney Batı' ya uzanan İZKA "imbatı" içine alarak sıcak yaz günlerinde yapı içerisindeki galeri boşluğunun klima etkisi oluşturmasıyla sürekli bir hava sirkülasyonuna olanak sağlamıştır.

Bu kararlar doğrultusunda İZKA için tasarlanacak yapının mimari karakterinin, tasarlanan alanın iklimiyle ilişkisi, üretim amacını yansıtacak biçimde dinamik olması, işlevselselliği, sosyalleşebilmesi ve bölgede odak noktası teşkil edebilecek biçimde olması istenilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA YAKLAŞIMI

Sürdürülebilir yapı tasarımının son dönemde tüm dünyada ve ülkemizde öneminin arttığı belirgin bir biçimde gözlenmektedir. Gerek malzeme seçimi gerekse mekansal tasarım süreçlerinde yapılacak müdahaleler yapının çevreye olan katkısını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Önerilen İZKA binasının içerisinde oluşturulan atrium galeri boşluğu mekansal kurguda doğal aydınlatma olanağı sunarken aynı zamanda sağladığı baca etkisiyle yapı içerisinde

ısıtma-soğutma-havalandırma ve aydınlatma bakımından optimize edilebilecek bir mikro-klima ortamı yaratmaktadır. Bu noktalara ek olarak bu boşluk, katlar arasındaki iletişimi arttırmakta ve içerisindeki merdivenler aracılığı ile katlar arasında sağladığı geçişler sayesinde yapının dinamik kurgusuna destek vermektedir. Çevre yapılaşmanın arasında kalan İZKA binasının gün ışığından fazlaca faydalanabilmesi için cephede boşluk oranı fazlalaştırılmıştır. Aynı zamanda üst katlarda PV entegre edilmiş güneş kırıcıların, yapıya getirdiği görsel etkinin yanında güneş enerjisinden faydalanarak enerji tüketimini azaltması öngörülmüştür. Cam yüzeyler için renksiz görüntüsüyle gün ışığını kesmeden içeri transfer eden ve aynı zamanda kaplamalı camlara oranda %40 oranda ısı kaybını engelleyen LOW-E camlar düşünülmüştür. Mekansal kurguda kullanıcıların gün ışığından maksimum ölçüde faydalanabilmeleri için cephelere yaklaştırıp ortak alanları ve sirkülasyon akslarını galeri boşluğu çevresinde çözümlemek istenilmiştir.

Künye
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It