Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Konya Yaşam Merkezi

Teğet Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2016 yılında tamamlanan merkez Konya Selçuklu'da bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Konya Yaşam Merkezi, konumu ve programı dahilinde şekillenir. Orta Anadolu köylerinde alçak kerpiç yapılarda görülen, yapıların organik bir doku dahilinde yan yana gelmesi ile oluşan bu girift yapının iklimsel gereksinimlere uygunluğu projede baz alınmıştır. Proje bir araya gelerek ortalarında yarı açık bir iç sokak oluşturan kütlelerden oluşur. Oluşan iç sokak yapının zemininde yayılmış ana dolaşım mekanıdır. Kapalı mekanlardaki aktiviteler buraya taşar ve bir karşılaşma mekanı da oluşmuş olur. Kütlelerin cepheleri ısıya dayanıklı terra-cotta bagetlerden ikinci bir cidar ile sarılır. Cephede kullanılan bu toprak bazlı malzeme binanın ışık-gölge kontrolünü sağlar.

Konya Yaşam Merkezi her yaşa açık bir kamusal işlev gören bir komplekstir ancak özellikle otizmli çocukların eğitimi için düzenlenmiş eğitim sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıfların yanında sosyal işlevleri barındıran yemekhane, çok amaçlı salon, spor salonları yüzme havuzu kafeterya ve atlar için bir ahır ve manejden oluşmaktadır. Yapının bu çoğulcu program öğeleri kendi kabuklarında birer kütle oluşturup yan yana gelerek yarı açık ve açık iç sokaklarla birbirine bağlanırlar. Yaşam merkezi yatay ilişkiler dahilinde birbiriyle ilişkilenen bir yapılar bütünüdür.

Programların yerleşiminde kütlelerin yolla olan ilişkisi belirleyici faktörlerden bir tanesidir. Eğitim yapıları yola mesafeli olarak yerleştirilirken etkinlik alanları yola daha yakın ve ulaşılabilirdir. Böylece öğrenciler daha sakin bir ortamda eğitim alırken, etkinlik alanlarının da eğitim sırasında bağımsız olarak işleyebileceği bir şema kurulmuştur. Merkezin en önemli özelliği, toplumdan ayrışmış ve izole bir hayat yaşayan otizmli bireyleri ve aileleri için toplumla karşılaşma mekanı oluşturmasıdır. Bu sayede aileler eğitim zamanında kendilerine vakit ayırabilirken, otizmli bireyler ise sosyalleşerek eğitimlerini alabilmektedir.

Eğitim bölümleri belli yaş gruplarına göre gruplandırılmıştır. Bu yaş grupları blokların arasında yer alan sokağın etrafında kümelenmektedir. Sokak içine aldığı açık ve kapalı avlular ile birlikte programlar arasındaki bağlantıyı kontrollü bir şekilde kurmaktadır.  Üstte dar, altta açılan kesiti ile otizmli bireyler için ışık kontrolü sağlamakta, aynı zamanda da aktiviteler için daha geniş bir mekan yaratmaktadır. 

Harita
Künye
Proje Yeri: Konya, Selçuklu
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Konya Selçuklu Belediyesi
Statik Projesi: Ar-Çe Mühendislik, Yapı Akademisi
Mekanik Projesi: Okutan Mühendislik
Elektrik Projesi: Promer Mühendislik
Fotoğraf: Cemal Emden
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 7,500 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Kütükçüoğlu

Ertuğ Uçar