+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Köylerimizin Yapısını Yansıtacak Konut Tipolojileri Mimari Konsept Projesi

Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.

BBMD, projeyi anlatıyor:

Çalışma, Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan köy yerleşimlerinde günümüzde üretilen yapı stokunun niteliğinin artırılması amacıyla geliştirilen bir fikir projesidir. Kullanıcıların eğilimleri, yasal çerçeve, yapım imkânları, iklimsel ve topoğrafik veriler gözetilerek tip-proje uygulamalarına alternatif, esnek ve basit bir mimari olasılıklar matrisi oluşturulmuştur. Proje, üretilecek kırsal yapı stoku mimarisi için farklı koşullara ve tercihlere uygun çözümleri içeren, insan ve doğa ile ölçekli ilişki kuran bir mekânsal model önerisidir.

Details
Project Location: Zonguldak
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Zonguldak Valiliği
Consultant: Savaş Ekinci

Pin It
Architects

Özgür Bingöl

İlke Barka
Contributing Architect(s)
Merve Şen
Pınar Kılıç