Other Works
Similiar Projects

Küçükçekmece Kentsel Dönüşüm Rezerv Konutları

Sepin Mimarlık tarafından Küçükçekmece’de tasarlanan kentsel dönüşüm konut sitesi projesi 2019 yılında inşa edildi.

Küçükçekmece Tepeüstü /8675 parselde yapılması düşünülen, öncesinde de çok katlı olarak planlanmış ve inşaatına başlanarak iki kat betonarmesi inşaat halinde olan bu tasarımın, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunun da önerileri/istekleri doğrultusunda yeniden ele alınmasıyla mevcut statik sistemin mümkün olduğunca korunarak yeniden/sıfırdan tasarlanması istenmiş.

Mezarlık ile bütünleşmiş proje alanında; parselin ayrılmaz bir parçası olan mezarlığın kaçınılmaz bir gerçeğin sonucunda, ölümü yansıtırken diğer taraftan her şeye rağmen yaşama gerçeği ile kaşı karşıya kalma durumu, tasarımın farklı yönleriyle ele alınmasını sağlamıştır.

Konsept gelişiminde oldukça etkileyici bulunan bu arsanın konumu, insan yaşamında doğum, ölüm ve bu süreçte geçen hayatın gerçeklerinin farklı bir şekilde ele alınması ve bu fikrin tasarımda bir kimliğe nasıl dönüşebileceğinin ipuçlarını vermiş. Ölümün, matemin rengi siyah; doğumun, masumiyetin sembolü beyaz; ve bunların arasında kalan hayat, iki rengin arasında geçiş tonları oluşturan gri, projenin renk paletini oluşturmuş.

Tasarımda, mezarlık ile beş yolun birleştiği kavşağın arasındaki yaklaşık 14 metrelik kot farkını kullanma fikri öne çıkmış. Mezarlığın etrafındaki taş duvarın önce iyileştirilmesi ve sonrasında arsanın tümünde devam ettirilerek, bu kot farkının ve 4 katın, taş duvar etkisi ile baza biçiminde bohçalanmasıyla, görsel olarak tüm binanın kitle etkisi azaltılmış; sur duvarlarında çağdaş bir yerleşim imajı yaratılması hedeflenmiş. Bu bazanın üzerine gelecek olan çok katlı konut kitlesi, geriye çekilerek şehre bakan bir kent terası oluşturulmuş ve 3. kat ile 7. kat arasında kademelendirilerek boşluklu, balkonlu, çatı teraslı, cumbalı ve çeşitli yönlerde eğimleri olan çatıları ile hareketli ve istenilen programı da içine alabilen bir tasarım geliştirilmiş.

Details
Project Location: İstanbul, Küçükçekmece
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Küçükçekmece Belediyesi
Ana Yüklenici: Haskoç Yapı
Structural Project: Bülent Binici
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 3.230 m²
Total Construction Area: 17.974 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Yavuz Selim Sepin