Other Works
Similiar Projects

2. Ödül, Muğla Milas Eğitim Kampüsü Proje YarışmasıTOPOGRAFYA VE ARAZİ YÖNELİMİ

Muğla-Milas Eğitim Kampüsü'nün ana yerleşim kararlarını şekillendiren temel unsurlar topografya ve yönelim olmuştur. Yapılan topografya analizi sonucunda yerleşmeye elverişsiz dik eğimli alanlar tespit edilmiş, yapıların ve yapılar arası açık sirkülasyon alanlarının ise eğimi en elverişli alanlarda örgütlenmesine karar verilmiştir. Yerleşimde, güneş ve iklim kontrolünü mimari elemanlarla sağlayıp eğime paralel yerleşerek gerek minimum hafriyatla doğal ışık alan maksimum alan kullanımı gerekse eğime paralel bir dış sirkülasyon şeması ile kampüs içi dolaşım kolaylığı ön planda tutulmuştur.

SİRKÜLASYON

Kampüsün ana girişinin arazinin ön cephesi olarak şartnamede verilen Gülibrişim Caddesi üzerinde ve alt kottan olması, toplu taşıma ile kampüse gelen ve caddeden eğitim bloklarına yürüyecek öğrenciler ve diğer ziyaretçiler için en elverişli yürüyüş güzergahı olması nedeniyle seçilmiştir. Kampüsü batı-kuzey-doğu yönünde saran araç yolunun çepere alınması, kampüsün araçtan uzak, yaya odaklı planlanmasını sağlamıştır. Ders saatleri içinde tek kontrol noktası A kapısı olup tüm kampüs bir bütün olarak çalışmaktadır. Ancak ders saatleri sonrasında ve haftasonları kentli kullanımına açılacak öğrenci dışı sosyal-spor birimlerinin kullanımı için kentlinin kampüs içi kullanımına yönelik özel bir strateji belirlenmiştir. Sosyal yapıların tasarımında oluşturulan S biçimindeki açık-kapalı alan kurgusuyla yapılar arasına tanımlı açık alanlar alınmış; öğrenci harici kullanıcının sirkülasyonu düzenlenmiş, kampüs genelinde farklı boyut ve özelliklerde üç ayrı meydan/avlu kurgulanmıştır. Oluşturulan bu yapı kurgusu ve erişim sistematiği ile (A-B-C kapıları hem araç hem yaya odaklı kontrol ve D-E geçişleri sadece yaya odaklı kontrollü erişim noktaları) özel işletmecinin kentliye yönelik hizmete açacağı sosyal donatıların kullanım periyodu, ders saatleri ile çakışsa dahi paralel ve kontrollü kullanımı mümkün kılmıştır.

FONKSİYON DAĞILIMI

Projenin temel fikri, kamu-özel işbirliği ile inşa edilecek ve işletilecek kampüslerdeki çoğul kullanıcı yaşantısını regüle etmek üzerine kurulmuştur. Kentliye hizmet edecek sosyal donatılar çepere yerleştirilirken, eğime paralel yerleşen eğitim bloklarının ise her kottan rahatça ve hızla bu sosyal donatılara erişimi mümkün kılınmıştır. Böylece, farklı kullanıcılara (öğrenci ve kentli) hitap eden kampüste hem gerekli olan zonlama sağlanmış hem de bu zonlama içinde sosyal donatılar ve eğitim blokları eğime paralel sokak dokusu ile birbirine sıkıca entegre edilmiştir. Kampüste öğrenciyi merkeze alan ve tüm noktalara erişimini eşit oranda ve mümkün kılan bir planlama esas alınmıştır. Arazinin en düz olduğu tepe noktasında ise geniş düz alanlara ihtiyaç duyan açık spor alanları tahsis edilmiş; yeşil ile iç içe olması öngörülen yurtlar ile eğitim blokları arasına yerleşen spor ve rekreasyon alanlarının hem yurtta kalan öğrencilere hem de gün içinde öğrenci kullanımına eşit mesafede olması sağlanmıştır.

Eğitim bloklarının, sokak dokusu yaratabilmesi, düşey sirkülasyonun öğrenciyi zorlamaması ve insan ölçeği ile uyumlu olması için çok katlı olmasından önemle kaçınılmıştır. Bloklar, farklı büyüme ve kullanım senaryolarını mümkün kılacak şekilde modüler kurgulanmıştır. Ana modül her katta 4 dersliği içermektedir. Ana modülden türeyen giriş ve kantin modülleri bulunmaktadır. Düşey sirkülasyonun sağlandığı ve yangın merdiveni olarak da kullanılacak çekirdekler de, ıslak hacimleri barındıranlar ve öğretmen odaları ile müdür yardımcısı odaları olmak üzere yönetim ofislerini barındıranlar olmak üzere, iki tiptir. Son modül tipi ise laboratuvarları, atölyeleri, meslek eğitim alanlarını ve yönetim birimlerinden bir kısmını barındıran "bağlaç" modüllerdir. Bu modüller, tüm bloklar tarafından kullanılacak, özelleşen derslik tiplerini barındırır ve iki sokak arasında dikey bağlantıyı sağlar. Kampüsün yeşil ile iç içe bir noktasına yerleştirilen yurtlar ise, kendi içlerinde tanımlı açık alan kullanımına imkan verecek avlular oluşturacak ve parçalı bloklar halinde eğime oturacak şekilde düzenlenmiştir.

Details
Project Location: Muğla
Project Type: High School
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Architectural Offices
Architects

Pınar Gökbayrak

Ali Eray

Burçin Yıldırım

Ediz Akyalçın
Contributing Architect(s)
Çağlar Yılmaz
C. Zeynep Ceylan
Eda Yeyman