Similiar Projects

3. Ödül, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

YERİN KARAKTERİ

Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası yarışma alanı, Tekirdağ sahil şeridi ve yoğun konut bölgesi arasında yer alır. Alan, mevcut durumda şehir otogarı olarak kullanılmakta olup, sırtını dayadığı konut bölgesi tarafında (Karlık Caddesi) kot farkı sebebiyle en yüksek noktada yaklaşık 15 metrelik bir istinat duvarına sahiptir. Eğime karşı istinat duvarı ile kurulan bu ilişki sebebiyle alan, kent merkezinde dev bir çukura dönüşmüş durumdadır. Bu durum, konut bölgesi ve sahil şeridi arasında yayanın fiziksel iletişimini koparmaktadır. Öte yandan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarınca, kentsel sit bölgesi içinde kalan bazı yollar yayalaştırılmış; bu alandan yarışma alanına doğru yaya akışı öngörülmüştür. Araziyle ilgili bu durum tasarım problemi olarak ele alınmış, kuzeyden ve batıdan gelen yaya akışıyla birlikte yerleşim kararları oluşturulmuştur.

PROJE KURGUSU

Arazinin batısından gelen yaya akışıyla birlikte bu alanda bir ticaret aksı oluşturulmuştur. Arazinin mevcut kotu (24.45) ±0.00 olarak kabul edilmiştir. Öneri proje ana girişi ±0.00 kotundan sağlandığı ve projede yer alan her birime ana girişten ulaşılabildiği gibi, Karlık Caddesi boyunca yükselen eğim ile birlikte +5.00 kotunda Meclis Salonu girişi, +9.00 kotunda ikincil ofis girişi, +13.00 kotunda restoran girişi ve +5.00 kotunda kreş için bağımsız bir giriş oluşturulmuştur.

Araziye yerleşim, yaya akışı ve farklı kotlardan yapıya erişim gibi amaçlarla oluşturulurken; arazinin kentteki çukur algısının kırılması ve farklı kot kullanım zenginliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu yerleşim aynı zamanda manzaraya yönelme ihtiyacına da cevap vermektedir. Ticaret alanlarının yanı sıra; kamusal kullanımın yoğun olduğu ofis hacimleri ve konferans salonu zemin katta konumlandırılmıştır.

Hizmet binasını oluşturan farklı işlevler aynı zamanda düşeyde her katta devam eden galeri boşlukları ve zemin katta avlular ile ayrılmıştır. Kamusal erişimin yoğun olduğu zemin katın aksine 1. kat, başkanlık ofisleri ve meclis salonuna ayrılmıştır. Ayrıca bu kottan konferans salonuna erişim sağlanabilmektedir. Meclis Salonu'na +5.00 kotundan bağımsız bir giriş, Başkanlık Makamı'na özel olarak protokol otoparkından düşey sirkülasyon imkanı sağlanmıştır. Ayrıca +5.00 kotunda kreş için bağımsız bir giriş tanımlanmıştır.

Ofis hacimleri ana kütlede 5 kat boyunca, fiziksel iletişimin kolaylığı açısından kompakt olarak kümelendirilmiştir. +9.00 kotunda yer alan ikincil giriş, Karlık Caddesi ile ±0.00 kotu arasındaki yaya sirkülasyonunu bağlamayı amaçladığı gibi; Zabıta Müdürlüğü için ana girişten ayrı bir giriş imkanı oluşturmuştur. +13.00 kotunda restoran için bağımsız giriş oluşturulmuş, bu kattan 2.bodrum kata kadar devam eden bir servis çekirdeği sosyal birimlerin kullanımına ayrılmıştır. Restorana erişim ayrıca konferans salonu fuayesi boyunca düşeyde sağlanabilmektedir.

1. bodrum katta müdürlük arşivleri ve teknik alanlar konumlandırılmış, bir kısmı protokol araçları için otopark olarak ayrılmıştır. 2. bodrum kat ise tamamıyla otopark kullanımına bırakılmış olup ana çekirdek aksı boyunca sığınak hacmi oluşturulmuştur. Bodrum katlarda toplam 155 araç için park imkanı sağlanmıştır.

Galeri boşlukları ve avlular, işlevleri kütlesel olarak ayırmanın yanı sıra; taze havanın kütle içinde dolaşmasına olanak sağlar. Mekanik havalandırmanın ötesinde pasif iklimlendirmeye katkıda bulunur. Cephe kararları, arazinin sahip olduğu kot farkıyla birlikte işlevlere göre şekillenmiştir. Karlık Caddesi tarafında bulunan yaklaşık 15 metrelik eğim, zemin kat ve 1. kat cephe yüzeylerini masif olması yönünde etkilemiş, bu yüzeyler için prekast cephe kaplaması önerilmiştir. Arazi eğimiyle ilişkisi kalmayan belediye ofis birimleriyle yükselen ana kütle ve meclis salonu kütlesi için ise alüminyum giydirme cephe önerilmiştir. Cephedeki bu farklılık aynı zamanda işlevsel farklılığa da referans oluşturmaktadır.

Zemin kat ticaret alanı kullanımları, belediye doğrudan hizmet birimleri ve sosyal birimlerin yer aldığı kütleler masif; ofis hacimleri ise şeffaf bırakılarak bu farklılıklar vurgulanmıştır.

Details
Project Location: Tekirdağ
Project Type: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Architects

Mehmet Metin Polat

Bilge Altuğ

Gizem Özer

Ecem Özden
Contributing Architect(s)
Serpil Kardaş
Burak Hacıvelioğlu