Other Works
Similiar Projects

GH14 Gate House

Bakü'de eskiden petrol rafinelerinin yer aldığı bir bölgede, AQ ŞEHER (Beyaz Şehir) adı verilmiş yeni bir yerleşkenin içerisinde yer alan proje Buda Mimarlık tarafından tasarlandı. Bu yerleşke konut ağırlıklı bir kentsel dönüşüm projesi.

Buda Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Gh14 Gate House Yapısı; bu yerleşke içinde bulunan “Green Hill” villalarını çevreleyen kamusal yapıların bulunduğu alanda; villalara bir “giriş-yapı” olma özelliği taşımaktadır. Projenin vaziyet planı aşamasında iki ayrı yapıda toplanan fonksiyonları, öneri projede tek bina altında toplanmıştır. Bu fonksiyonlar, villa güvenlik birimi, villa ofisleri ve atölyeleri; bunlara ek olarak farklı konseptte 2 adet süpermarket bulunmaktadır.

Projede bütün bu fonksiyonlar tek bir çatı altında toplanmış ve binanın ana özelliği olan “kapı / giriş” yapı olma durumu villa girişlerine uzanan ikincil bir saçakla bina kütlesi tamamlanmıştır. Bu saçak yapısı çevre binaların üst katları ile direk görsel ilişki kurması nedeniyle tesisat elemanlarını saklar nitelikte olup işlevsel bir nitelik de kazanmıştır.

Farklı ve birbirinden bağımsız işlevleri yer alıyor olması, bina cephesinin oluşumunda önemli yer tutmuştur; her bir işlev cephesi kendini çevreleyen geometriyle dış cepheye yansıtılmıştır.

Details
Project Location: Bakü, Azerbaycan
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Viramer Mühendislik
Consultant: Bora Mutlu
Structural Project: Viramer Mühendislik
Mechanical Project: Abm Mühendislik
Electrical Project: Abm Mühendislik
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2016
Construction End Date: 2017
Total Construction Area: 3,750 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Burak Pelenk