Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

Mimari Proje Raporu Bilim ve bilimsel düşüncenin toplumun tüm katmanlarıyla buluşturulması amacıyla ortaya çıkan Çaycuma Bilim Merkezi bilimsel gelişmeleri toplumla buluşturmanın yanı sıra bilimsel düşünce sistematiğinin alt yaş gruplarından başlayarak topluma öğretilmesini de hedefleyen bir öğrenme merkezidir. Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen merkez bilimsel, akılcı, meraka ve keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik eden önemli bir odak olma hedefindedir.

Proje alanı peyzajı ve topografik yapısı ile kent için önemli ve özgün bir yapıya sahiptir. Mevcut ağaç dokusunun iyileştirilerek korunması, yapının bu dokuya zarar vermeden konumlanması hedeflenmiş ve öneri yıkık durumda olan seka lojmanları müştemilatının bulunduğu alanda konumlandırılmıştır. Bu yerleşim ile birlikte yine ağaç dokusunun bulunmadığı proje alanı doğusunda bulunan ve okullar bölgesi ile yapı arasında kalan alanda ise ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik bir gelişme şeması ve yeni yapı izleri önerilmiştir.

Çaycuma Bilim Merkezi önerisinde simgesel değer taşıyan foucault sarkacı giriş holünün merkezinde konumlanır. Giriş holü tüm işlevlere doğrudan bağlanan basit bir mekânsal algı yaratarak sarkaç ile birlikte simgesellik yaratma hedefindedir. Giriş holü her iki yönden açık alanlarla buluşarak yapının çevresi ile birlikte yaşamasını sağlar. Yapı içerisinde yer alan avlu geçici ve kalıcı açık sergilerle özellikle alt yaş gruplarının güvenli bir şekilde yapıyı deneyimlemesini hedefler. Avluya giriş holünden, sergi alanından ve derslik-atölye birimlerinden doğrudan bağlantı sağlanır. Bu birimler gerektiğinde dış mekanla da bağlanarak yarı açık mekana dönüşebilmekte ve yapıya esneklik sağlamaktadır. İhtiyaç programında işaret edildiği biçimde geçici ve kalıcı sergi holleri giriş holüyle doğrudan ilişkili ve sergi formatına göre dönüşebilen, birleşip ayrılabilen esnek bir yapıya sahiptir. Proje alanındaki eğimden de yararlanılarak konumlanan yapıda sergi alanlarının yer aldığı bölüm kısmen gömülmektedir. Bu kurgu yapının yer ile bütünleşmesini sağlarken gün ışığının sergi alanlarına kontrollü bir şekilde alınmasını sağlar.

Peyzaj Kararları

Yapı'yı tahrip olmuş zemine yerleştirme fikri Peyzaj kurgusu için çıkış noktasıdır. Tüm alanın topografik ve bitkisel karakterine zarar verecek müdahalelerden kaçınmak, mevcut dokunun iyileştirilerek korunması, "Yer"i olduğu haliyle kabul ederek ziyaretçinin "Yer" i tanıması ve etkileşmesi önemli görülmüştür. Bu doğrultuda Kuzey-Güney ekseninde uzanan yaya promenadı açık sergileme ve deneyim, gezinti, etkinlik, gölgelikli seyir teraslarında dinlenme gibi açık alan kamusal kullanımlarına imkan verirken, düzenlemenin topografyaya bir eklenti olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmuş ve ölçeksiz müdahaleden kaçınılmıştır. Açık alan kurgusu, dengeli-sağlıklı-sürdürülebilir-erişilebilir yaşam mekanları sunma gayretindedir; doğal ve yerel sertyapı ve bitkisel malzeme tercihi, geniş ve geçirimsiz yüzeyler yaratılmaması, gölgelik alanlarla iklimsel konfor sağlamak önemli görülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Zonguldak, Çaycuma
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Gökşen Ezgi Boz, Murat Akyüz

Pin It
Mimar

Sıddık Güvendi

Burak Pelenk

Barış Demir