Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma (Buda Mimarlık & Kolektif Mimarlar), Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

PROJE RAPORU

Kent belleğinde önemli bir yer tutan iki tarihi taş köprüye sahip Sivas kentine yapılması planlanan yeni Kızılırmak Köprüsü önerisi, tarihi taş köprülerden aldığı biçimsel referansları çağın strüktürel olanakları ile yeniden ele alarak kente yabancı olmayan naif bir imge oluşturma hedefindedir.

Sivas Kızılırmak Köprüsü önerisi, 105 metre açıklık geçen su kemeri ve iki rekreasyon kemeri olmak üzere toplam üç kemerden oluşur. Su kemeri Kızılırmak üzerinde ayak yapmadan iki kıyıyı birbirine bağlarken rekreasyon kemerleri imar planında öngörülen kıyı ve rekreasyon alanının yol tarafından kesilmesini önler.

İmar planında simetrik kurgulanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı her iki yönde eşit yaya, bisiklet, taşıt ve hafif raylı sistem dağılımına işaret etmektedir. Bu kullanım dengesi köprü üzerinde de sürdürülmüştür. Köprü en kesiti şartnamede işaret edilen minimum ölçülere göre şekillenmiş ve işlevsel dağılım bulvarın devamı niteliğinde simetrik kurgulanmıştır. Bu simetrik kurgu köprünün strüktürel tasarımını da rahatlatmış ve zorlama çözümlerden uzaklaştırmıştır.

Köprünün orta noktasında yaya yolu 5 metre daha genişleyerek dinlenme ve seyir alanlarını oluşturur. Bu aks köprünün devamında koparılarak yaya-bisiklet ve taşıt yolları arasında bir boşluk oluşturur. Bu boşluk kıyı, rekreasyon alanları ile yaya bağlantılarını doğrudan sağlarken taşıt ve yayayı peyzaj ile birbirinden ayırmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Sivas
Proje Tipi: Köprü
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Danışman: Murat Akyüz

Pin It
Mimar

Burak Pelenk

Sıddık Güvendi

Barış Demir