Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül (Kolektif Mimarlar&Buda Mimarlık), Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi konumu, topoğrafyası ve özgün peyzajı ile kentin önemli bir noktasında yer alır. D100 karayoluna yakın konumu ile kentin girişinde önemli bir algıya ve vadi vistasına sahiptir. Çamlık bölgesi ile entegre ve doğrudan bağlantılı iken, çamlığı kendi bahçesi haline getirmeyen, erişilebilir, baskın bir mimari dil yerine bağlamına göre biçimlenen, yakın çevresi ile yoğun ilişkiler kuran bir yapı kurgusu önerinin öncelikli hedefidir.

Her yapının kentin evriminde önemli bir rol almak istemesi durumunda, herhangi bir yapının önemli bir varlık gösterebilmesi olanaksız hale gelir. Bu bağlamda 'simge olma' iddiasında bencil ve tekil yapılar barındırmayan Lüleburgaz kenti için Sanat Akademisi Binası konumu, kent girişinden algısı, çevresiyle kurduğu yakın ilişki ve biçimlenişi ile naif bir simgesellik önermektedir.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi önerisi, çamlığa paralel uzanan bir prizmanın farklı noktalardan yaya yaklaşımına göre parçalanmasıyla oluşur. Farklı işlev gruplarını aynı zamanda sergi holü olarak da kullanılabilen bir iç sokak organize eder. İç sokak proje alanının iki ucunda konumlanan fuayeleri birbirine bağlarken, çamlık tarafında tasarlanan 'akademi' işlevlerine de erişim sağlar. İç sokağın her noktasından park ile doğrudan ilişkisi vardır. Atölye işlevlerinde bazıları kütlenin parçalanması ile birlikte çamlık alanı içerisinde taşar. Yapıya servis, otopark ve sanatçı girişleri Görkem Sokaktan sağlanır.

Yapı güneydoğu yaklaşımında bir kamusal ön alanla kullanıcıyı karşılar. Kamusal ön alan üzeri saçakla örtülü yarı açık bir mekandır. Bu saçak aynı zamanda yapının önerdiği simgeselliğin önemli bir parçasıdır. Kamusal ön alanın ardından giriş holü ve ana salon fuayesine ulaşılır. Kuzeybatı ucunda çok amaçlı salon, küçük salon ve deneysel sahne fuayeleri farklı kotlarda ve birbiri ile ilişki kurabilecek şekilde konumlanır. Salonların konumlanışı her yönden yaya erişimine ve yapının esnek kullanımına olanak verirken sahne, depo ve hazırlık bölümleri gibi ikincil işlevlerin ortak kullanımını sağlar. İki fuayeyi birbirine bağlayan iç sokağın +5.00 kotunda kafeterya bulunur. İç sokağın çamlık yönünde konumlanan atölye işlevleri zeminden olabildiğince koparılarak sokağın çamlık ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bu şekilde doğa ile yapı iç içe geçer.

Şartnamede yıkılacağı belirtilen su kulesi, kent belleğindeki önemli yeri, biçimi ve alan içindeki konumlanışıyla bir 'landmark' değeri taşımaktadır. Bu nedenle su kulesinin iyileştirilerek korunması önerilmektedir. Su kulesinin, her yıl düzenlenen ve genç tasarımcıların katılımına açık olan bir yarışmanın konusu olması ve yarışma sonucunda seçilecek önerilere göre her yıl yenilenen bir görünümü olması önerilmektedir.

PEYZAJ RAPORU

Mimari projenin kurgusunda biçimsellikten çok konumlandığı yerin, fiziksel ve kültürel faktörlerin belirleyici olması, topoğrafya ile güçlü ilişkiler kurma çabası peyzaj tasarımı için çıkış noktası olmuştur. Çamlık'ın, kentli için halihazırda kolay algılanabilir, erişilebilir ve tanıdık olması artı bir değer olarak görülmüş, tümüyle "yeni" bir tasarıma gerek duyulmamıştır ancak var olan fiziksel durum kabullenilmiş, eklenen donatılarla "yer"in farklı algılanması sağlanmaya çalışılmıştır. Çamlık'daki mevcut bitkisel doku korunarak, topraktan yer yer koparılmış yürüyüş güzergahları ve farklı vistalar sunan dinlenme-toplanma cepleri eklenmiştir. Atölyeler ile ilişki kuran yollar, kentlinin yapı ile ilişkisini de güçlendirir niteliktedir.

Güneydoğu ve Kuzeybatı yönündeki meydanlar binaya ulaşma düşüncesini vurgular nitelikte yalın bir düzendedir.

Proje için önerilen bitkiler bölgede yetişebilecek doğal türlerdir. Açık otoparklarda; gölge değeri yüksek ağaçlar; Salix babylonica (Söğüt), Platanus orientalis (Doğu Çınarı), Akademi ana girişinde mevsimsel renk geçişleri ile dikkat çekecek; PlatanusXAcerifolia (Londra Çınarı), Cercis siliquastrum (Erguvan), Güneybatı yönünde Çam ağaçlarının seyreldiği yerlerde Celtis australis (Adi Çitlembik) türlerine yer verilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: İffet Zeynep Savcı Özgüven, Mustafa İspir Gürbüz, Orhan Murat Gürson, Birkan Yüksek

Pin It
Mimar

Sıddık Güvendi

Burak Pelenk

Barış Demir

Eda Ekim