Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül (BUDA Mimarlık), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Proje Raporu

"KAMU"SAL BAHÇE

kamu    1.  Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. 2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme
Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim.
1. Bütün, hep, her. 2. Herkes


"Kentler mekan olarak güce sahip olmayanların bile şekillendirebileceği yerlerdir" S.Sassen

Genel Yaklaşım

Kent ve kentliyi ilgilendiren kararların alındığı bir yapı bütünü mevcut olduğu kentin parçalarını her bağlamda içinde barındırmalıdır. Kamu''nun kelime anlamında yer aldığı gibi halkın bütünü burada temsil edilmektedir.

Bu minvalde düşünüldüğünde bir "Kamu Binası"''nın "Kamu"ya verebileceği yegane şey "Kamusal Alan" olmalıdır. Yapılması planlanan yapının Kamu Binası değil de Kamu''nun Binası olması uygun görülmüştür.

Yerel yönetim yapısı olarak belediye binalarının doğası gereği, kentin etkileşim alanı içinde bulunması gerekmektedir. Bahsi geçen etkileşim alanın farklı sebeplerden yer değiştirmesi bu alandaki önemli aktörleri de yanında taşımasına sebep olur. Bir anlamda kentin ağırlık merkezi olan yerel yönetim binaları, yıllar içerisinde kentin diğer aktörleriyle geliştirdiği çok katmanlı diyaloğu, yeni yerleşkesinde ne hızla ve ne derinlikte kuracaktır merakı bu projenin ortaya çıkışındaki ana sorunsal olarak tanımlanmıştır.

Milas, bu bağlamda sahip olduğu parçalar açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Kentin tarihi ve sıcak iklimle gelişen şehircilik ilkeleri, kent yaşamına doğrudan etki etmiştir. Dar sokaklar, avlulu yapılar; gündelik yaşamını çoğunlukla dışarıda geçiren kent sakinlerinin belleğinde iz bırakan fiziki çevre girdileridir. Bu bakış açısı diğer geleneksel Akdeniz-İslam şehirlerinde de kendini doğrulamaktadır. Dar sokaklarda süregiden yaşantı, avlulara açılan sokaklar ve avluların oluşturduğu; toplanma-ibadet gibi eylemlerin süregittiği kamusal alanlar.

Kuzey-Güney yönünde gelişmiş Milas ilçesinin merkezinde yer alan proje arsası, iki önemli kent aksı (Atatürk Bulvarı / Milas-Söke Yolu) ve Balanca Deresi gibi kentsel eşiklerin arasında kalmış bir kent parçasıdır. Bu eşikler sonucu, kentsel dolaşımın arsanın çevresinden dolaşmasına sebep olmuştur.

Yapılması düşünülen belediye hizmet binasının "kamu" ya ait bir bina olduğu düşünüldüğünde kamunun yapının çevresinden değil tam da içinden geçmesi önerilmiştir bu projede.

Arsa üzerinde bulunan binaların yıkılması sonucu ortaya çıkan boşluk, kamusal bir mekan olarak kente kazandırılabilir düşüncesiyle, belediye hizmet binası yer altında kalan bir yapı olarak düşünülmüştür.

Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerin arasında kalan avlu ve boşluklar yapının işlevini sürdürmesi için gerekli olmakla birlikte, sıcak iklimli ilçenin kentsel toplanma alanları olarak ortaya çıkmaktadır.

Kuzey-Güney aksında yapı iki ana işlevsel parça olarak çalışmaktadır. Batı yönünde hizmet binası birimleri, doğu yönünde ise sosyal tesis birimleri yer almaktadır.

Yapıya güney yönü yaklaşımında karşılayan rekreatif aks, Kuzey yönünde Kültür Caddesi boyunca devam eden bir kentsel bağlaç elemanına dönüşmektedir.

Alt avlu, 24 saat işleyebilecek bir kentsel buluşma noktası olarak öne çıkmaktadır. Belediye hizmet birimleri, konferans salonu girişleri bu avludan sağlanmaktadır. Avlunun devamında ortaya çıkan rekreatif aks üzerinde atölye ve kütüphane girişleri yer almaktadır.

Yapının farklı kotlarında bulunan yeme-içme birimleri yapının, farklı saatlerde işlek olabilmesini sağlayacaktır.

Yapının 0.00 kotu olan zemin kotu, düşey sirkülasyonların yer adlığı giriş yapılarından oluşmaktadır.

Bu yapılar aynı zamanda, yapısal – peyzaj duvarları ile birlikte üst örtünün strüktürel anlamda taşınmasına yardımcı olmaktadır.

Yer altında yer alan yapının üstüne konmuş durumda duran üst örtü farklı bağlamlarda yapıyı tamamlamaktadır.

Kamu ve yönetim binasının simgesel özelliğinin minimum olduğu bu yapıda, üst örtü yapının simgeselliğini bir yeni kentsel imge olma düsturuyla sağlamaya çalışmaktadır.

İklimsel bağlamda üst örtünün varlığı gölge alanları arttırmakta, kentsel kullanımın kalitesini arttırmaktadır.

Ekolojik olarak, örtü üstünde bulunan pasif güneş panelleriyle, yapının ve tesisin enerjisi büyük ölçüde sağlanabilmektedir.

Yapısal malzeme kullanımı bakımından, Mias ilçesinin değerleri ve mevcut dokusu önemli rol oynamıştır. Taş duvarlar, ahşap taşıyıcı ve yapı malzemeleri yapı yüzeylerinde çağdaş yorumuyla birlikte kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Milas
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Burak Pelenk