Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

4. Mansiyon, Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması

Cihan Sevgindik, Doğan Türkkan, Sinan Tuncer ve Birsel Saygılı tarafından tasarlanan proje Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması'nda 4. mansiyon öülüne layık görüldü.

Proje Açıklama Metni

EXPO

"Expolar ülkeler arasındaki ilişkiye, diyaloğa barışa katkısı olan, kültür, tarih ve eğitim alanında, ülkelerin daha iyi bir dünya düzeni kurmak üzere oluşturdukları projeleri sergileyen, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası gibi dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan organizasyonlardır. Expoların en önemli özelliklerinden biri, temasının evrensel nitelik taşıması olup temel amaçları, teknoloji, yenilikler ve çevre gibi evrensel konulara odaklanarak ülkelerin kültürel miraslarını ve beklentilerini harmonize etmektir.
Expo 2016 Antalya bir Botanik Exposu olup teması Çiçek ve Çocuk, sloganı ise Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dün olarak belirlenmiştir. Expo 2016 Antalya barışın, güzelliğin, dostluğun, doğanın simgesi çiçek ile masumiyetin ve gelecek nesillerin simgesi çocuğu bir araya getirerek Çiçek ve Çocuk teması ve Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya sloganı ile tüm dünyayı kucaklayacaktır."

KONUM

Tasarım alanı Antalya İli Aksu İlçesi Aksu çayı ile Tehnelli deresi arasında kalan Antalya Expo 2016 sergi alanı merkezinde yer almaktadır. Tasarım alanı ile ilgili verilen üst ölçek kararlar doğrultusunda Expo Kulesi, Expo alanın giriş meydanı ile alt meydanın kesişim noktasında bulunmaktadır. Expo Kulesi tasarım ve kullanım senaryoları oluşturulurken, verilen bütün üst ölçek kararları korunmakla birlikte, Expo Alanı Giriş Meydanı ve Alt Meydan – Çarşı arasındaki kullanıcıları bir araya getiren bir Kent Sahnesi önerilmiştir. Bu sahne konser ve gösteri gibi farklı kullanım şekillenmelerine ev sahipliği yaptığı gibi, Expo Kulesi etrafını çevrelen bir seyir terasını da bünyesinde barındırmaktadır. Buna ek olarak üst meydan, Expo Kulesi etrafında çökertilerek Antalya iklimsel verileri ışığında, gölgelikli bir Göçük Avlu planlanmıştır.

TEMA

Expo Kulesi mimari dili oluşturulurken Expo 2016 Antalya teması olan Çiçek ve Çocuk kavramı irdelenmiştir. Bu noktada Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya fikri üzerinden gidilerek sürdürülebilirlik kavramı sorgulanmıştır. Günümüzde sürdürülebilirlik tartışmaları salt bitkilendirme kavramı üzerinden ilerletilmektedir. Oysaki sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarımın birçok alt girdisi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de sosyolojik sürdürülebilirliktir. Sosyolojik sürdürülebilirlik kavramı ve tasarımın ana problemi olan Expo Kulesi, Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya kavramı ile ilişkilendirilerek Yaşayan, Nefes Alan ve Dönüşen bir sistematiğe oturtulmuştur. Bu doğtultuda Expo Kulesi ile ilgili uzun süreli bir kullanım senaryosu geliştirilmiştir. Antalya Expo Kulesi Ana Kurgusu, Expoların en önemli özelliklerinden birisi olan yapıldığı kentlerde kalıcı eserler bırakma ve kentsel simge özelliklerine göndermede bulunulmuştur.

KURGU

1851 yılından beri düzenlenmekte olan Expolar, kent kimliğine birçok önemli eser kazandırmanın yanısıra, düzenlenen ülkelerin teknoloji ve farklı alanlardaki gücünü temsil etmektedir. Cyrstal Palace (1851/İngiltere Londra), Eyfel Kulesi (1889/ Fransa Paris), Atomium (1958/ Belçika Brüksel) gibi Expo Yapıları günümüze kadar varlıklarını sürdürmüş ve ilk günkü gibi korunabilmiştir. Bu noktada:

- Antalya Expo Kulesi, yukarıda saydığımız Expo Yapıları gibi onlarca yıl öteye ilk günkü varlığını taşımalı mı?

- Gelecek nesillere yaşamın her alanında hükmettiğimiz doğayla nasıl bir mesaj verebiliriz?

- Doğayı ve yeşili şekillendiren hükmedici bir yaklaşım yerine doğay saygı duyan ve yeşilin yönlendirdiği bir tasarım dili nasıl geliştirilebilir?

soruları ile tasarım yaklaşımı yönlendirilmiştir.

Antalya Expo Kulesi için tasarımı henüz bitmemiş bir öneri geliştirilmiştir. Tasarımcı olarak bizlerin oluşturduğu sistemin, doğanın tamamlayıcı ve yönlendirici gücü ile şekillendirdiği bir imgeye dönüşmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapıyı çepeçevre saran strüktür sistemi, farklı kotlarda oluşturulan gözlem terasları ile bütünleşmektedir. Arazi ve çevre verilerine göre yönelimlerini tamamlayan teraslar, kullanıcılarına bütün Expo alanını izletebilmenin yanısıra, dinamik yapısı ile ilgiyi sürdürme gücü yüksek bir tasarım dili oluşturmaktadır.

Harita
Künye
Proje Tipi Grubu: 4. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan

Sinan Tuncer

Birsel Saygılı