Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Fikir Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

"Şu yonu taşı yok mu şu yonu taşı

Kucaklasan da, sarılıp opsen de

Koynunda yatsan da yıllar boyu

Doyamazsın guzelliğine

Cocukken atın olur, goturur hayaller ulkesine

Buyuyunce evin olur, ısıtır, toparlar yuvanı

Olunce taş olur mezarına

Uzgun, boynu bukuk dikilir başucuna

Yonu bu, taş değil de

Can dolu, kan dolu

Olesiye bir dost

Olesiye Anadolu."

Mimar Vacit İmamoğlu

 

Kalesi, surları, köprüleri, kumbetleri, medreseleri, camileri, çarşıları, çeşmeleri, kuş evleri, bağ evleri ve konutları ile Kayseri taş işciliğinin en zarif, en estetik, en uzun omurlu örneklerinin bulunduğu, adeta açık hava müzesidir. Taş dayanıklılığı, sürekliliği ve kalıcılığı ifade eder. Kamusal alanla ilgili mabet, saray, han, kale, çeşme gibi yapılarda taş daha bir itinalı kullanılmıştır. Kayseri'de bulunan ve asırlar once yapılmasına rağmen, günümüzde ayakta kalabilen hemen her yapı kamusal niteliktedir.

KONUM

Kent merkezinin kuzeydoğusunda yer alan tasarım alanı, şehrin ana güzergahlarından birisi konumundaki Kocasinan Bulvarı üzerinde konumlanmaktadır. Tasarım kurgusu oluşturulurken, tasarım alanının güney bölgesinde yer alan ve kent için büyük öneme sahip Bozantı Parkı ve alandaki yeşil doku önemli bir tasarım etmeni olarak ele alınmıştır. Ek olarak alanın kent ve yeşil doku ile entegrasyonu için Kocasinan Bulvarı'nın tasarım alanı ile keşiştiği noktada sinyalizasyon kontrollü geçiş önerilmektedir.

PROGRAM

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı ve esnek işlevleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu işlev farklılıkları ve esnek kullanım, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların biraradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu yapıyı farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

MEKANSAL OLUŞUM

Tasarım kurgusu oluşturulurken, tasarım alanı çevresindeki doğal yaşam ile entegre, kente ve kentliye ait bir tasarım dili benimsenmiştir. Bu doğrultuda tasarım alanında, yüksekliği ve yatay etkisi ile kentli ve doğa ölçeği ile uyumlu, bünyesinde barındırdığı solar eneji sistemi, yağmur suyu geri dönüşüm sistemi, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma prensipleri ile sürdürülebilir, kullanılan yapı elemanları ve taşlık sistematiği ile Kayseri Kent Dokusu ile uyumlu bir tasarım kurgusu geliştirilmiştir.

HACİM

Yapı ve alt birimlerini bir araya getirek ekolojik saçak , ticaret meydanını alt kotta oluşturduğu Taşlık alanına, kentsel yaşam rampası ile bağlamaktadır. Oluşturulan kentsel yaşam alanı olan Taşlık, bünyesinde barındırdığı restoran ve kent sahnesi gibi birimlerle 7/24 yaşayan bir kentsel çekim merkezi yaratmaktadır. Bu merkez üst kotta ticaret odasına meclis salonu fuayesi ile bağlanmaktadır. Meclis salonu gerektiğinde taşlık kotu ile çalışarak kent sahnesi ve etkinlik alanına dönüşebilmekte, gerektiğinde ise üst kotta ticaret odası ile entegre şekilde çalışarak ticaret odasına bağlı bir birim olarak çalışmaktadır. Ek olarak önemli bir tasarım parametresi olarak ele alınan sürdürülebilir ticaret odası kavramı, planametrik anlamda mekanları zenginleştiren ve gerektiğinde mekanlara dahil olan iç bahçeler ile zenginleştirilmiştir. İhtiyaç programında yer alan ticaret odası yönetim ve ofis birimleri, mekansal ilişkileri doğrultusunda saçak üstü kotlarda konumlandırılmıştır.

Künye
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan
Yardımcı Mimar(lar)
Sinan Tuncer