Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Çerkeş LSV Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması

Proje raporu:

Durmak bilmeyen metropol hayatındanarınmak isteyen bireye, yerleşkeye geldiğinde yeni bir dünyaya adım attığını hissettirmek tasarım ana çıkış noktasıdır.

Yerleşke ile dış ortamı ayıran varlığı sadece sembolik olması için gerçeklendirilmeyen "Eşik Yapı" , hemen önünde konumlanan konaklama merkezinin servis birimleri ile çeşitli
kamusal fonksiyonları barındırır."Eşik Yapı" nın perspektifte hissettirdiği duvar etkisi girişe yaklaştıkça hafifler, geçirgenleşir ve içerideki yaşama dair ipuçları verir. Yerleşkenin ana fikrinin verdiği motivasyondan ötürü, programın yapısal bölümü doğal ortama zarar vermemek adına arazinin mevcut giriş çeperine yaslanır. "Eşik Yapı" net çizgisiyle dış ortam ile yerleşke içerisindeki alternatif hayatı ayırır. Doğadan gelen akıcı çizgilerin sürekliliği prensibi ile kurgulanan yaya arterleri "Eşik Yapı" önünde boyut kazanarak konaklama birimlerini meydana getirir.Arınma faaliyetine yönelik rekreaktif aktivitelerin tümü yaya arterlerinin üzerinde kurgulanmıştır. Akıcı yaya arterlerine sorunsuz eklemlenmesi, köşesiz olması ve yönlendirme kaygısı olmamasından dolayı açık olan parçalanmaları daire şablonu ile organize edilmiştir.

Künye
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Seden Cinasal Avcı

Ramazan Avcı