Other Works
Similiar Projects

Katılımcı, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yarışması

Metin Kılıç, Dürrin Süer ve Doç.Dr. Deniz Güner tarafından tasarlanan katılımcı proje.

MİMARİ RAPOR

HEDEFLER

 • Kentin yeni yaratıcılık merkezi olma iddiasıyla, iş merkezi bölgesindeki varlığıyla dinamo etkisi yaratan, gece-gündüz yaşayan, kamusal olarak kullanılabilen ve deneyimlenebilen, maksimum boyutlardaki YARATICILIK HACMİ İÇİNDE MAKSİMUM KAMUSAL BOŞLUK yaratmak projenin temel motivasyonudur.
 • İnsan yoğunluğunu bölgenin iç kısımlarına doğru taşıyan zemin kattaki mekânsal geçirgenliğin yapının üst katlarına kadar sürdürülmesi, oluşturulacak KAMUSAL BOŞLUK ile beraber bu KENTSEL PROMENAD'ın çatı katına kadar devam ettirilmesi amaçlanmıştır.
 • Yılın 3/4'ünü dış mekânlarda geçiren İzmirlilerin, KAMUSAL BOŞLUK etrafında gelişen KENTSEL PROMENAD boyunca uğrayacakları açık ve yarı açık mekânlar sayesinde, binanın içine girmeden de yaratıcılığa ve inovatif fikirlere tanıklık edebilecekleri, İZKA'nın yaratacağı dinamizmi deneyimleyebilecekleri kesintisiz bir DÜŞEY KAMUSALLIK üretilmek istenmektedir.
 • Bu DÜŞEY KAMUSALLIK'a eşlik edecek biçimde YEŞİL SÜREKLİLİĞİ de Kamusal Teras, Açık Amfi, Kat Bahçeleri ve Teras Bahçeleri sayesinde yapının üst katlarına kadar devam ettirilmiştir.
 • Kentin belleğine sahip çıkmak adına, 1950'lerden beri İzmir Modern Mimarlığı'na ve bölgeye karakterini veren GÜNEŞ KIRICILAR, İZKA'nın yenilikçi olma iddiası taşıyan kurum kimliğini oluşturmak ve kentin bu modern geleneğini devam ettirmek üzere projede çağdaş bir dil ile yorumlanmıştır.

NASIL BİR KURUM İMGESİ?

 • İZKA'nın, kamu ve özel sektörü koordine eden, destekleyici ve katılımcı anlayışını temsil etmek üzere, dinamik, geçirgen, görsel sınırların eridiği, iç-dış sürekliliğinin devamlı kılındığı mekân kurguları öngörülmüştür.
 • İZKA'nın kurum misyonuna uygun olarak,

- Hem bölgenin hem de içinde yer aldığı alanın gelişimini tetikleyen,
- Yaratıcılık ve inovasyon anlamında, girişimci kişi, kurum ve kuruluşları kendisine çekecek yapı imgesi ve mekân kurgusuna sahip olan,
- Yaratıcı fikirleri ve katılımcılığı desteklemek anlamında, tüm kentlinin kullanabileceği, katılabileceği, dâhil olabileceği davetkârlığa sahip olan bir mekânsal düzenlemeye gidilmiştir.

BİNAYI KENT GİBİ DENEYİMLEMEK

 • Kamusal kullanımı destekleyerek kentle zengin görsel ilişkilerin kurulmasını sağlayan KAMUSAL BOŞLUK ve bu boşluk etrafında oluşturulan DÜŞEY KAMUSALLIK sayesinde İZKA Hizmet Binası'nın, iş merkezi olarak biçimlenmiş çevresini canlandıracağı ve bölgenin gelişmesine olumlu yönde katkı koyacağı düşünülmektedir.
 • Binanın zemin kotunun, sergileme, kitap satış, dinlenme, buluşma gibi programlar sayesinde yoğun kamusal kullanımlara olanak vermesi ve aynı zamanda da, önemli taşıt ve yaya arterlerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarı ile iş ve eğlence mekânlarının bulunduğu Şehit Fethi Bey Caddesi’ni birbirine bağlayan bir geçiş mekânı olması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, kamusal programların yer aldığı zemin altı kotunu zemin kotuna bağlayan ve oradan da binanın üst kotlarına doğru devam eden bir KAMUSAL BOŞLUK yaratılmıştır. Kurumun özel kullanımları ile çakıştırılmadan, bodrum katından çatı katına kadar sürekli kılınan bu KAMUSAL BOŞLUK, kentin olduğu kadar aynı zamanda bina içindeki görsel zenginliklerin de deneyimlenebileceği bir KENTSEL PROMENAD’a dönüştürülmüştür.
 • Bu doğrultuda, bölgedeki mevcut, içe kapalı ve kontrollü iş merkezleri ve ofis bloklarından farklı olarak, bölgeye YENİ BİR OFİS TİPOLOJİSİ ve KAMUSAL YAŞANTI DENEYİMİ GETİRMEK projenin temel hedeflerinden biridir.
 • YARATICILIK HACMİ İÇİNDE MAKSİMUM KAMUSAL BOŞLUK yaratmak amacıyla program, 3 katı bodrumda olmak üzere 10 kata dağıtılmıştır. Binanın 3. ve 2. bodrum katları araç asansörlü Kapalı Otopark olarak hizmet verirken, 1. bodrum katında kiralanabilir Çok Amaçlı Toplantı Salonu, zemin kat ile bağlantılı Kitap Satış Yeri bulunmaktadır.Zemin katta Sergi Salonu, Kitap Satış ve İZKA Ana Girişi, birinci katta Toplantı Salonları ve Kafeterya, ikinci katta ise kentlilerin deniz manzarasını seyredebilecekleri kamusal bir Açık Amfi bulunmakta olup, sonraki üç katta ise Ofisler yer almaktadır.Açık Amfi’den üst kotlara doğru devam eden ve bina içinde zengin görsel süreklilikler kuran kamusal dolaşımın sonlandığı Çatı Bahçesi ise İzmirlilerin buluşma, dinlenme mekânı olarak kentsel yaşantıya canlılık katan, kentle görsel ilişkinin kurulabileceği bir Kamusal Seyir Terası olarak düzenlenmiştir.

YAŞANTI

 • Kurumun doğal çevreye olan duyarlılığı ile bağlantılı olarak, arsa alanı kadar bir yeşil alan, Düşey Bahçeler, Kat Bahçeleri, Teras Bahçeler ve Çatı Bahçesi sayesinde tüm bina içine dağıtılmıştır.
 • Ofis mekânları, kurum çalışanlarının görsel iletişimlerini artırmak, etkileşimlerini ve sosyalleşmelerini motive etmek üzere, birbirlerinden geçirgen sınırlar ile ayrıştırılmışlar ve oluşturulan Kat Bahçeleri ve Teras Bahçeler sayesinde de dış dünya ile ilişkileri kuvvetlendirilmiştir.
 • Bu yenilikçi yaşam senaryosuna ek olarak, klasik ofis birimleri yerine, ETKİLEŞİMİ artıran ve gerektiğinde bireysel çalışmalara da imkân veren yeni nesil DUBLEKS ÇALIŞMA ORTAMLARI oluşturulmuştur.
 • Yapının yenilikçi dili ile bağlantılı olarak taşıyıcı sistem için, hızlı yapım sürecine ve esnek mekân kurgusuna izin veren çelik karkas taşıyıcı sistem önerilmiştir.
 • Cephelerde dolu yüzeyler fiber katkılı beyaz beton panel giydirme elemanları, şeffaf yüzeyler ise güneş kontrollü cam silikon cephe sistemi ile kaplanmıştır. Güneş kontrolü gerektiren batı ve doğu cephelerine hareketli ahşap güneş kırıcı düşey paneller önerilmiştir.
 • Yapım sürecini hızlandırmak, yatırım ve bakım maliyetlerini minimize etmek amacıyla iç mekânlarda sıva ve boya gibi tüm kaplama katmanları kaldırılarak, kuru sistemin getireceği yalın, net ve presizyonu yüksek iç dünyaların yaratılması hedeflenmiştir. 
 • İnşa sisteminin ve her mimari elemanın kendini okutabildiği bu yalın ve net ifade tercihi ile uyumlu olarak, mekanik, elektrik ve taşıyıcı sistemlerin de okunabileceği şeffaf ve geçirgen bir mekân dili önerilmiştir.
 • Akustik kontrolün gerekli olduğu yerlerde ahşap akustik asma tavan kullanılması, ayrıca yönetim ve genel sekreterlik ofisleri için ses yutucu halı zemin kaplaması ön görülmüştür.

 

Details
Project Location: İzmir
Project Type: Other Public Buildings
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Consultant: Cemal Coşak, Ekrem Evren, Namık Onmuş

Pin It
Architectural Offices
Architects

Metin Kılıç

Dürrin Süer

Deniz Güner