Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Serdivan Bilim Merkezi

Serdivan Bilim Merkezi arsası belediyenin Kültür park olarak planladığı alan içinde yer almaktadır.

Tasarım felsefesi park içine yerleştirilen ya da dikilen bir bilim tohumundan yola çıkarak oluşmuştur. Tohum içindeki yaşamın karşılığı bilimsel aktiviteler, deneyler ve araştırmalar olarak ele alınmıştır. Bilim tohumunun kabuğu alışılagelmiş formlarla tasarlanmamıştır. Tohumun genel formu yorumlanarak bilim merkezinin  görsel kısmı tasarlanmıştır.

Serdivan Bilim Merkezi park ile iç içedir. Park zaman zaman zemin kotunda binanın içinde devam ederken, küçük bir amfi tiyatro ile de bilim merkezine yaslanmaktadır.

Serdivan’ın birinci derece deprem bölgesinde olması nedeni ile yapım tekniğine taşıyıcı sistem seçiminin önemli bir tasarım kararı olması gerektiğinin farkındalığı ile Çelik taşıyıcı sistem önerilmiştir. Mimari çelik sistemin izin verdiği yapı formu esnekliğinden yararlanılmış ve hem iç mekanda hem dış mekanda mekânsal zenginlik sağlayacak yapısal kurgu geliştirilmiştir.

Çelik olarak tasarlanan yapının kabuğu da çelik olarak detaylandırılmıştır. Kabuğun dış çeperi geçirgendir ve aralıklı çubuklarla kabuk kaplaması önerilmiştir. Kabuk içindeki çeperde su ve ısı izolasyonu  yapılmıştır.

Tasarım kararlarının bir diğeri de enerji etkin akıllı bir yapı tasarlamaktır. Bu bağlamda iç çeperlerden alınan yağmur suları toplanarak yağmur suyu deposunda biriktirilmektedir. Toplanan su bahçe sulaması ve gri su olarak tekrar kullanıma dahil edilmiştir. Mühendislik projelerinde de enerji etkin yapı tasarım kararları sürdürülmüş ve yenilenebilir enerji  kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Sakarya Serdivan Bilim Merkezi için önerilen otoparkın üzerindeki saçak güneş kolektörleri ile desteklenmiştir. Ayrıca yapı kabuğunda photovoltaik paneller kullanılmış ve panallerden elde edilecek elektrik üretiminin bina gereksiniminin bir kısmını karşılaması sağlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Sakarya, Serdivan
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Serdivan Belediyesi
Statik Projesi: AGM Mühendislik
Elektrik Projesi: 2A Grup Elektrik Proje
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 18,245 m²
Toplam İnşaat Alanı: 9,630 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi