Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, İzmir Bornova Kültür Merkezi ve Opera Binası

1993 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan İzmir Bornova Opera ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması’nda Hazan Mimarlık tarafından tasarlanan proje birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Yapının yerleşim alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış Peterson Köşkü’ne komşu olmasının yapılaşma verilerinde ve tasarımda önemli ölçüde etkili olmuştur.  Tarihsel boyutu olan bu noktada Peterson Köşkü’nün opera ve kültür yapısı ile bir kültür aksı kurulmaktadır.

Yapı iç dünyası ile biçimlenmiş, şekillenmiş ve tasarlanmıştır. Kültürün yaşadığı, insanların ürettiği, üretimin sergilendiği bir proje olarak opera ve kültür merkezi ışığın, sesin, oyunun, baş rolün olduğu alanı temsil etmektedir.  Sanatı seyreden ve sunan insanların bir araya geldiği, kısaca sanatın yeşerdiği bir yapı tasarımın temelini oluşturmaktadır. Düşüncelerin sabitleşip bin kişinin bir kişi gibi davrandığı salonlardaki enerji yeşererek kendini ortama sunmaktadır.

Salonlar yapıda kütlesel yerlerini var ederken Sofitonun oyundaki gerçek desteği fiziksel boyutu ile var olmuştur. Sahnedeki balerinin kıvrak dansını, kulisteki sanatçının endişesini, orkestra çukurunda çalan sazların ritmini ve oyunu seyredenlerin heyecanını barındıran yapı tüm bu unsurları yansıtmaktadır. Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı Yakup Hazan’ın kaleme aldığı üzere  “Orkestra şefinin değneği bir taraftan nefesli sazlara değerken, bir taraftan yaylı sazlara değerken dokunmalı idi yapıya, ve alkışların değerini barındıran yapı bu alkışları hak etmeli idi. Sanatın ve sanatçının emek harcayıp sahneye koyduğu her ürünün izleri kalmalı idi sergilenen mekanlarda. Bu yüzden eseri barındıran mekanlar coşkulu oldu sanat adına.”

Künye
Proje Yeri: Bornova, İzmir
Statik Projesi: Fuzuli Topal
Elektrik Projesi: Fatih Öztürk
Proje Başlangıç Yılı: 1993
Proje Bitiş Yılı: 1993

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yakup Hazan