Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Kars Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali

Hazan Mimarlık tarafından tasarlanan havalimanının inşası 2013 yılında tamamlandı.

Tasarımcıları projeyi anlatıyor:

Kars Havalimanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali tasarımı yapının bulunduğu bölgenin yılın büyük bir bölümünde soğuk havaya ve kar yağışına maruz kalması nedeniyle iklim koşulları temel alınarak şekillenmiştir. Bu doğrultuda, Hazan Mimarlık tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında kapalı bir yapı tasarımı oluşturulmuştur. Soğuk iklim şartlarından mekanları koruyan ve aynı zamanda zeminin uzantısı olan bir kabuk tasarlanmıştır. Bu kabuk mekanların üzerine giydirilen palto gibidir. Uzun süren kış aylarında çelik malzemeden yapılan kabuğun üzeri karla kaplanmakta ve kar tüm kış boyunca terminal binasının üzerinde ve zeminde kalmaktadır. Zeminde başlayan ve kışın bir kar yumağı halini alan kabuk yüzeyinde karın kontrolsüz hareketini engellemek amacıyla çatı bölümünde kar tutucular uygulanmıştır.

Terminal binasının işleyişi ve mekanlardaki eylemler karın altında devam etmektedir. Yapı sadece ihtiyaç duyulan noktalarda, dış mekanla ilişkilendirilmiştir. Pencereler aracılığıyla dış mekan ile görsel bir iletişim kurulurken giriş ve çıkışlar yolcuların hareketine izin vermektedir. İklim şartları düşünülerek terminal binası köprülü olarak tasarlanmıştır. Sabit köprüler ve hareketli köprüler aracılığı ile yolcular terminalden uçağa veya uçaktan terminale kapalı mekanlardan geçiş yapabilmektedir. Böylelikle, yolcuların uçak ve terminal arasındaki hareketleri soğuk hava etkisinden korunmuştur. Diğer tarafta, karlı ve buzlu hava şartları göz önünde bulundurularak bina çevresinde yer alan otopark alanında ve yürüme yollarında karın kaldırılabileceği detaylar düşünülmüştür. Servis ve bagaj rampalarında  kar ve buz birikimini engellemek amacıyla rampaların üzeri örtülmüştür.

İç ve dış hat terminali olarak tasarlanan yapının kullanım esnekliği ön planda tutulan diğer bir unsurdur. Yolcu köprüleri iç ve dış hat kullanımına uygun olacak şekilde çözülmüştür. Dış hat köprüsüne gerektiğinde iç hat yolcu uçağı yanaşabildiği gibi iç hat köprüsüne de dış hat uçağı yanaşabilmektedir. Bu esneklik terminalin yolcu kapasitesinin artmasına imkan tanımaktadır. VIP salonlarının önüne VIP uçağı için park alanı oluşturularak VIP yolcuların uğurlanmaları ve karşılanmaları sağlanmıştır.

Karla kaplı yapının dış görünümü ile iç mekanlar da önem kazanmaktadır. İklim şartlarına ve soğuk havaya kapalı olan yapının içinde devam eden yaşamı ve yolcu hareketini barındıran mekanlar karın altında yer alan bir vaha olarak ele alınmıştır. Palto içerisindeki mekanların, insan ve yolcular üzerindeki etkileri yatay ve düşey hareket yönlerinde arttırılmış ve görsel iletişim kurulan mekanlara hacimsel derinlik kazandırılmıştır. Yapının içinde yer alan mekanlarda katlar arasında galeri boşlukları ile bağlantılar kurulmuştur. Genel mekanlar ise peyzaj düzenlemeleri ile desteklenmiştir. Peyzaj alanlarının tasarımında yapısal peyzaj düzenlemeleri, bitkisel peyzaj düzenlemelerine oranla daha geniş bir yer kaplamaktadır. Böylece bitki ve çimen alanları için ihtiyaç duyulan su miktarı düşük seviyeye indirgenmiştir. Yapının tamamında yöresel ve ülkemizde üretilen malzemeler kullanılmıştır. Özellikle Kars ve çevresinde üretilen doğal malzemeler tercih edilmiştir. Böylelikle, iklim şartlarına uyum açısından değerlendirildiğinde yapının kullanım ömrünü arttırılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kars
Proje Tipi: Havalimanı
Proje Tipi Grubu: Ulaşım
İşveren: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ana Yüklenici: Ermit Mühendislik
Statik Projesi: Aday Grubu, AGM Mühendislik
Mekanik Projesi: CG Mühendislik
Elektrik Projesi: Deha Mühendislik
Fotoğraf: Zeren + Mehmet Yasa Photography
Proje Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 35,900 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi