Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Yakup Hazan Mimarlık tarafından tasarlanan proje 1. ödüle layık görüldü.

Proje Açıklama Raporu

ARAÇ ULAŞIMI VE AĞ SİSTEMİNE BAĞLANTI

1. AĞ SİSTEMİ: Engelli ve gazilerin binalara ve içlerine kolayca ulaşabilmeleri için bir ağ sistemi önerilmektedir. Ağ sistemi; duvarlar, rampalar, su elemanı, ses çıkaran elemanlar, renkli yüzeyler, dokulu yüzeyler, vb. mimari elemanlarla tasarlanmıştır. Yapıların dolaşım sistemine yerleştirilen ağ sistemi projenin tasarım kararını belirleyen ana etmen olmuştur.

2. Ağ sistemi içindeki araç hareketi ise, arazinin çevresinden dolaşan kontrollü ring yolu ile bina girişlerine kadar ulaşıp her ayrı binada kendi otoparkı ile ağ sistemine dahil olmuştur.

PROGRAMIN YORUMLANMASI

3. Program benzer işlevler bir arada olacak biçimde ayrı binalara yerleştirilmiştir. Her binaya farklı dokulardaki dokunma duvarları ile ulaşım sağlanarak binaların engelli ve gaziler tarafından ayırt edilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte az görenlerin ulaşımları da sarı renk kullanımı ile kolaylaştırılmıştır.

4. Programın merkezine  ÇOK İŞLEVLİ  kullanıma uygun bir SAÇAK yerleştirilmiş ve binalar bu merkez saçağa dokundurulmuştur. Tasarlanan bu saçak, MERKEZİ KAYNAŞMA ALANI olarak düzenlenmiştir. Bu alanı dönem  dönem her bina kendi işlevlerine göre kullanabilecek ve sürekli yaşayan bir mekan olarak kalacaktır.

Merkezi saçak;

     -  Ortak tesisler için alternatif bir açık hava performans sahnesi,

     -  Sağlık ünitesi için alternatif gezinme ve toplu spor dersliği,

     -  Sosyal eğitim için kıraathane(tavla-satranç), şenlik alanı, kitap satış alanı,

     -  Mesleki eğitim-üretim için ürün sergileri, pazar yeri; olarak faklı işlevleri üstlenmiştir. Ayrıca bu ortak alan, edindiği işleve göre çeşitli üst örtüler ile farklılaştırılacaktır.

GENEL YERLEŞİM KARARLARI

5. Yapılar, engelli ve gazilerin yaşam merkezi içerisindeki dolaşımını en aza indirgemek için arazi girişine yakın, bir arada ve merkezi saçağa bağlı olacak şekilde yerleştirilmiştir.

6. Yapı ve yapılar arası dolaşım ALT ZEMİN ve ÜST ZEMİN olarak tasarlanmıştır. Üst zemin bağlantıları, arazinin iki ucunda bulunan geniş ve az eğimli rampalar, bina içlerinde de geniş platformlar ile sağlanmıştır. Hem alt hem üst zemin ulaşımlarında dokunma duvarlarının sürekliliği dikkate alınmıştır. Alt zemindeki merkezi saçak üst zeminde de merkez görevini sürdürmekte ve binalara dağılımı sağlamaktadır.

7. Arazi girişine yakın merkezcil yapılaşma ile birlikte açık alan kullanımlarına da önem verilmiştir. Açık alan kullanımları doğal eğitim alanları olarak tasarlanmış; duyu bahçeleri,  hayvan barınakları, açık spor alanları gibi işlevlerle zenginleştirilmiştir.

İKLİMSEL VERİLER VE KULLANIM KOLAYLIĞI

8. AVLULU çözüm hem iklimsel veriler  hem de kullanım kolaylığı açısından tercih edilmiştir.

9. Saçak ve saçak altı kullanımı gölgelik alanlar oluşturarak bölgenin sıcak iklim etkisini hafifletmeyi amaçlamaktadır.

10. Su kullanımı yerel bir tasarım öğesi olarak soyutlanmış; mikroklima etkisinin yanında yerel halinden farklılaştırılarak çizgisel bir yönlendirici haline getirilmiştir. Bu yönlendirme güvenli ağaçlandırma ile desteklenmiştir.

11. Gölgelik elemanlar ikinci cepheye yerleştirilerek doğal havalandırma boşluğu oluşturulmuş böylece sıcak iklim olmasına rağmen ilk cephede geniş açıklıklar sağlanabilmiştir.

MALZEME VE RENK SEÇİMİ

12.SARI renk: Az görenler için dokunma duvarında ve iç mekanlarda yönlendirici olarak kullanılmıştır.

13.DOKU: Dokunma duvarları arasında her binada farklılaşarak görme engelliler için yönlendirici olarak kullanılmıştır.

14.KOKU: Her binanın avlusunda farklı kokular yayan ağaçlar görme engellilerin mekan tanımlamasını kolaylaştırmak için kullanılmıştır.

15.SES: Merkezi avluya yaklaşımda sınır etkisi yaratan metal düşey elemanlar az gören ve görme engelliler için sesle yönlendirmeyi sağlamıştır. Zeminde kullanılan farlı malzemeler de çıkardığı seslerle birlikte mekanları birbirlerinden ayrıştırmıştır.

MİMARİ ELEMANLAR VE ÇÖZÜMLERİ

16. Rampalar ve platformlarla fiziksel engellilerin düşey ulaşımı sağlanmıştır.

17. Tasarım, zemin katlar üzerine kurulmuştur. Alt zemin ve üst zemin olarak tasarlanmıştır.

18. Zihinsel engellileri için de kontrollü açık alanlar (avlu ve teraslar) tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Adıyaman
Proje Tipi: Diğer Sağlık Yapıları
İşveren: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Danışman: Osman Tutal
Peyzaj Mimarlığı: Promer Peyzaj
Statik Projesi: AGM Mühendislik
Mekanik Projesi: Merkezi Isıtma Sistemleri
Elektrik Projesi: Kafka Mekatronik Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 18,350 m2
Toplam İnşaat Alanı: 22,700 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yakup Hazan