Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, "Yeni Erbaa" Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Kavramsal Tasarım Yaklaşımı:

Günümüze kadar kentleşme büyük ölçüde doğal çevre tahribatını beraberinde getiren bir olgu olarak şekillenmiştir. Kentleşmenin öznesi olan insan bu yapma eylemin merkezine kendi ihtiyaçlarını yerleştirmiştir. Kendi ihtiyaç ve isteklerini mekanlaştıran insan, kendisi dışındaki etmenler ve diğer canlıların yaşam hakkına saygıyı ise 2. plana itmektedir. Bu anlayışla inşa edilen kentler bünyesinde doğal doku giderek azalmakta ve doğal habitat yok edilmektedir. 

Bu durum Erbaa ilçesinin kentsel gelişim sürecinde de gözlemlenmektedir. Şehir merkezinde yer alan Çamlık korusu ilçe bünyesinde kalmış sayılı doğal doku alanından biridir. Bu etmenler değerlendirildiğinde tasarım yaklaşımının daha duyarlı bir niteliği olması zorunludur. Bu nedenle İhtiyaç programının belirlenen alan dahilin de binalaştırılması söz konusu değildir. Bunun yerine ihtiyaç programının habitatlaştırılması gündeme gelmiştir. Habitatlaşan mekanlar  bir çok canlı için bir yaşam alanı oluşturma kavramını içinde barındırmalı ve içiçelik, beraberlik ve uyum kavramlarının karşılığı olmalıdır. Doğa ile bütünleşmiş bir yaşam biçimi önerilmelidir. 

Bu amaçla mevcut  çamlığın ruhunun ele geçirilmesi amaçlanmıştır. Çamlık dokusunun yapılaşma alanına tesir ettirilmesi önerilmiştir. Yapılaşma çamlık dokusu ile bütünleşmiş bir yapıda düzenlenmiş ve bu doku bünyesinde oluşturulan habitatlar yolu ile ele geçirilmiştir. Yapı kullanıcı ihtiyaçlarının mekalaşmasından ziyade doğanın ve insanın bütünleştiği bir mekan ‘’doğanın barındığı yer’’ başlığı altında düşünülmüştür.

Habitat Kurgusu: 

Sosyal habitat, Spor Habitatı, Barınma/Gezi Habitatı olmak üzere 3 ana alt başlıkta habitat alanları örgütlenmiştir. Bu habitat alanları yapılaşma alanıyla açık alanlar arasındaki bütünleşmenin sonucudur. Habitatlar eylemlerin ve doğanın bütüncül karşılığının kimliğidir. Önerilen habitat doğal doku ile eylemlerin örtüştürülmesidir. 

Sosyal Habitat bünyesinde kış bahçesi ve kahvesini, lokantayı ve çok  amaçlı salonu kapsayan sosyal blok, avlu meydanları ve sosyal koridoru kapsamaktadır. Spor Habitatı yarı olimpik yüzme havuzu fitness alanları ve koşu parkurunu kapsamaktadır. Barınma / Gezi habitatı ise Butik otel, Belediye Oteli ve açık çardaklar ile gezinti parkurlarını kapsamaktadır.  

Mekansal Bütün: 

Mekansal kurgu mevcut Çamlık arterlerinin yapı alanına tesir ettirilerek mekanlaşması sonucu elde edilmiştir. Manzara ve eğim yönüne çalışan mekanlaşmış arterler Sosyal blok. Havuz bloğu, Butik otel bloğu ve Belediye oteli bloğu ve otel bloklarını birbirine bağlayan Lobi alanından oluşmaktadır. Çamlık genelindeki mevcut arterler ve doku zedelenmemiş aksine bu arterler kullanılarak öneri geliştirilmiş mevcut arterler bünyesinde eski açık havuz ve spor sahaları yeşillendirilerek yeşil avlu meydanlar önerilmiş ve bu alanlar Sosyal blokla mevcut arterler yapılandırılarak ilişkilendirilmiştir. Mevcut çardaklarda otel bloklarıyla tekrar mevcut arterler kullanılarak gezi parkuru oluşturulmuştur. Mevcut arterlerin havuz bloğuna bağlandığı yerden başlamak üzere koşu parkuru gine mevcut doku bünyesinde önerilmiş ve bu parkur önerilen açık fitness alan ile de ilişkilendirilmiştir. Yeşil dokunun karakterinin korunması adına yeşil doku çerçevesinde engelli otoparkları dışında otopark önerilmemektedir. Eğim, manzara yönü ve mevcut doku ile ilişki beraber düşünülerek çözülmüş. Dolaşım hatları içerisindeki mevcut çardaklar bünyesinde yeteri kadar wc önerilmektedir.

Peyzaj Kurgusu:

Peyzaj kurgusunun temeli doğal dokunun korunması ve sürdürülmesidir. Bu amaçla hiç bir ağaç kesilmemiş ya da yerinin değiştirilmesi önerilmemiştir. Mevcut iklim ve doğal karaktere uyumlu bitki örtüsü kullanılmış ve yapılaşma alanında doğal dokunun devam ettiği yeşil bantlar önerilmiştir.  Mevcut spor sahaları ve mevcut yüzme havuzu yeşillendirilerek Yeşil avlu meydanlar örgütlenmiştir. Mevcut yeşil doku karakteri korunmakta ve doğal doku ile zıt düşmeyecek mevcut dokuya paralel yeni yeşil öğeler önerilerek doğal dokunun sürdürülmesi önerilmektedir.

Künye
Proje Yeri: Tokat
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 2,241 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Tolga Hazan