Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ODTÜ KKK Mühendislik Programları Laboratuarları

FREA Mimarlık, davetli yarışma ile 1. Ödül alan projeyi anlatıyor:

Tasarım birbirinden bağımsız girişleri olan 3 ana yapı grubundan oluşur. Makine mühendisiliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği laboratuarlar blokları arasında tanımlanan plaza ve üstte saçak tasarımın odak noktasıdır. Program analizleri zemin kottan bağımsız konumlanabilen laboratuar alanlarının zemin kot ilişkisini kurmak zorunda olan laboratuar alanlarına oranının çok küçük olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca zemin kotta yer almak zorunda olan mekanların hemen hemen tümünde titreşim problemi olması program dagiliminda bir dengesizlik yaratmaktadır. Programda ortaya çıkan bu dengesizlik yapının tek katta çözülmesini mantıklı kılmıştır ilgili bölüm laboratuarları gruplanmış, servis ve kot ilişkilerinin fiziksel veriler doğrultusunda yorumlanması ile bloklar birbirlerinden ayrılmış, ayrı kotlara oturtulmuş ortada yaratılan yeşil alanı zedelemeden servis alması sağlanmış ve arazide olası büyüme ihtiyaçlarına olanak verecek şekilde yerleştirilmiştir. Saçak 3 kütlenin de üzerinde yer alarak plazayı tarifler, hacimsel etkiyi güçlendirir ve yaya allesinin üzerinden dönerek alleyi plazaya dahil eder. Programdaki ortak mekan yokluğunun iklimsel, topografik ve işlevsel olarak çözümlenmesidir. Kütleler arası boşluk doğu – batı yönünde sürekli esen rüzgarın akışına olanak verir ve serinlik hissini kuvvetlendirir.

Künye
Proje Yeri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: ODTÜ KKK Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ana Yüklenici: Hasan Şakir
Peyzaj Mimarlığı: Habibe Aduş Yılmaz
Statik Projesi: Taylan Karabey, Ercan Akman, Erdal Hüdaoğlu
Mekanik Projesi: Bahri Türkmen, Yunus Terlik, Mukaddes Önen
Elektrik Projesi: Osman Eminel
Fotoğraf: Murat Solakoğlu
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2007
İnşaat Bitiş Yılı: 2008
Arsa Alanı: 13.500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 7.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Hasan Okan Çetin
Yardımcı Mimar(lar)
Abdullah Çıkrıkçı
Sezgi Gündüz