Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje Açıklama Raporu:

Dünya Miras Listesinde olan bir diyara ait ipuclarını bulup eşsiz ruhuna dokunmaya çalışmaktı iddiamız. Etrafında yakın zamana ait ciddi bir yapılaşma olmayan, 5000 yıllık tarihi ve kültürel Troya ve çevresinin atmosferine zarar vermemek, anlatacağımız hikayeyi yerleşeceğimiz yere duyarlı bir şekilde yapabilmekti isteğimiz. Boyle bir yer'e nasıl el süreceğimizdi en büyük içsel sorunumuz.

Koyulan şey işaretlerini yöreye ve tarihi karakterine uyumlu olmalı ama ben burdayım diye bağırmamalıydı. Var olan topoğrafyayla uyum sağlamalı, troya kalıntıları ambiyansını barındırmalıydı. Büyük bir arazinin bir köşesine yerleşen bir müze binası yerine tüm alanı kucaklayan , parcalayıp bölen dğil birleştiren bir tavırda olmalıydı. "Gezinti" eylemini sürekli kılan esnek bir kurguya sahip olmalı, iç dış ayrımının keskinliğini kırmalıydı.

Yerleşilecek alan yoldan ve Tevfikiye köyünden uzak olmamalı, ama bu sırada arazi geneline arkasını dönmemeliydi. İki genel yaklaşım yönü belirlendi. Truva yolu geliş doğrultusu ve Truva Ören yerinden geliş yönlenmesi. Bu iki yönlenmenin yarışma parseli ile birleştiği noktalarda iç ve dış alanlara ulaşımı sağlayacak boşluklar yaratıldı.

Var olan topoğrafik eğrileri kullanarak farklı kotlarda bir kaç dilim yarattık Bu dilimlerden ilki ana girişi iki temel yönlenmeden besleyen ve yapı kotuna indiren rampalara dönüştü. İkinci dilim, arazinin doğusundan alıp Truva Nekropol uzantısına taşıyan, üçüncüsü ise arazinin güneyinde bulunan sık zeytinliğe ulaştıran promenadlar olarak düşünüldü. 4. Dilim arazinin kuzey dogu ucunda konumlandırılan otoparktan direk ulaşım sağlayan, konferans salonu ve ofis birimlerine de yakın olan ikincil giriş rampası halinde tasarlandı. Böylece bina tek noktadan girişe hapsedilmeyerek altlı üstlü, iç ve dış sirkülasyon mantığını sürdürebilen bir döngüye kavuşturulmuş oldu.

Bu promenadlar, troya ören yeri kent kalıntılarına öykünen eğimli duvarlarla çevrelendi. Dış sergileme ve yan eylemlilikleri çepherleyen bu duvarlar alana dogru yönlendiren, kendi içsel dışarını oluşturup, homeros'un ilyadası eşliğinde birer masalsı gezinti sunarken süpriz bir şekilde arazi güneyindeki yeşille karşılaştıran güçlü yönlenmeler oluşturdular. Duvarlar arasında yer yer açılan boşluklar sayesinde dilimler arasında geçişler- sızmalar yapılma olanağı sağlandı. Böylece hem iç hem dış alanlar arasında kesintisiz sürdürülebilecek özgür bir gezinti önerilmiş oldu.

Alt kotta bulunan mahallerin ve eserlerin doğal ışık almasını ve üstte gezen kişinin alt kotla ilgili görsel ipucları almasını sağlayabilmesi için duvarların tepe noktalarında ve yan yüzlerinde delikler açıldı. Duvar ve yürüyüş alanları izdüşüm olarak alt kottaki sergi alanlarının yerleşim kurgusunu da belirlemiş oldu.

Alt kotta promenadları tekrar eden sergi alanları sergiyi süreklilik içeren bir gezinti kurgusuyla tasarlandı. kuzeyde ana giriş ve otoparkla ilişkili ikincil giriş ile baglanarak iki farklı giriş çıkış noktası sayesinde döngünün alt ve üst kotlardaki gezinti eylemleriyle sürekli olması saglandı. İkincil giriş , yönetim ve konferans salonuna yaklaşımı kolaylaştırırken, farklı işlevlerde olan iki yapı bloğunu ayırmış oldu. Yoldan yaklaşımları karşılayan ana girişin alternatifi olarak otopark ve arazigüneyinden gelen yaklaşımlarını da karşılayan farklı donksiyonları birleştiren bir düğüm noktası hakine getirildi.

Ofisler yeme içme, konferans salonu gibi mekanlar arazinin güneyinde eğmin azaldığı yerde kendini fazla ortaya çıkarıp yapı genel tavrını etkilemeyen bir şekilde doğrudan ışık alan cepheyi oluşturdular.

Satış ve etkinlik birimleri ile gösterim alanları sergi alanının iki ucuna yerleştirilip, sergi gezintisinin bir parçası halinde yorumlandılar. Atölyelerde arkalarına depolama merkezleri ile direk ilişkili sergi alanınının doğu kısmında aynı kotta konumlandılar. Böylece, hem araştırmacı ofisleriyle, hem depolama-servis birimleriyle hemde sergi mekanlarıyla yakın ilişkide tutulmuş oldular.

Otoparkın bir çepherinden aşağı indirilen rampa Depolama alanları ve yeme içme birimlerine servis alındı. Teknik ve servis alanları ise bir alt kotta kısmi bodrum içerisinde çözüldü.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Kutlu İnanç Bal

Hakan Evkaya

Cengiz Gündemir