Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

YDA Oasis Konutları

İkikerebir Mimarlık İstanbul Ataşehir'de tasarladığı konut projesini anlatıyor:

1. trafik ve kentsel olarak yogun olan bölgede, konut kullanıcılarına sunulacak yeşil alanın nasıl maksimize edileceğinin yolu arandı. Bu bağlamda arazi etrafında bir tampon bölge oluşturup, orta kısımda tamamen yeşile terkedilebilecek bir yeşil vaha önerildi.

2. yapılaşma en kompakt yaklaşımla, dışta servis ve otopark zonu ile içerde yaratılacak vahayı sınırlandıracak şekilde düşünüldü. Böylece dışarıdan izole edilebilmiş bir iç tanımlanmış olacaktı. Parçalı birçok bloktan oluşan ve net alanlar yaratamayan yaklaşımlardan kaçınıldı.

3. Konulan çerçeve, havaalanı mânia planı gereği yükseklik sınırı düşünülerek çok yüksek bloklar oluşturmak yerine yüzey artırımına gidildi. dairelerin birbiri ile görsel ilişkilerini rahatlatıp, iç alanı maksimize eden, altıgen tabanlı bir geometri esas alındı.

4. Çerçeve yer yer boşaltılarak, vaha tamamen kapalı bir avlu olmaktan kurtarıldı. Böylece hem tünel kalıpla imal edilmesi öngörülen yapıların inşai optimizasyonu hem de alanın mikroklimatizasyonu sağlanabilir kılındı. Ticaret ve kentsel servis alanları mevcut eğim kullanılarak alt kotta ayrı bir çeper olarak kullanıldı. Bu hareketle konut alanı, yogun kentsel alandan doğal yolla separe edilmiş oldu.

5. Anadolu Bulvarı cephesinde iki taraflı oluşturulan ticari aks, metro yaklaşımları açısından elverişli görünen noktadaki AVM ile sonlandırıldı. Site içerisindeki peyzajla birleşen promenadlar, oluşturulan ticari alana mesnetlendi. Kitlelerin uzaktan algısındaki bütüncüllük, projeye güçlü bir kimlik verirken, yer yer oluşan boşluklar kütlesel etkiyi parçaladı. Tünel kalıp sisteminin getirdiği en ciddi dezavantaj olan tekdüzelik hissi ise, cephede balkonlara verilen hareketlerle kırılmaya çalışıldı. Tüm konut cepheleri, boydan boya şeffaflaştırılırken, korkuluklarda da cam kullanılarak hafifleştirildi. Sağır cepheler ahşap kaplama kullanılarak yumuşatıldı. Çatı yüzeyleri fotovolkaik panellerle kaplanıp binanın kendi ihtiyac duyduğu enerjinin %10-15 lik kısmını üretebileceği öngörüldü. İçine kapalı olmaya iten bir yaşantı kurgusu yerine, içeride olma, kendini güvende hissetme, kentin gürültüsünden, kalabalığından, kaçabilme seçeneği veren bir "vaha" tasarlandı. Çeperleri estetik dokunuşlarla yüklü, sürdürülebilir, ekolojik, her yönüyle yeşil bir proje tasarlandı. Böylece, Ankara'nın gelişmekte olan bu bölgesi için değişime ön ayak olabilecek güçte bir konsept ortaya çıkmış oldu.

Künye
Proje Yeri: Ataşehir, İstanbul
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: YDA İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 140,000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 325,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Kutlu İnanç Bal

Hakan Evkaya

Murat Memlük

Mehmet Çıkrık
Yardımcı Mimar(lar)
Mehmet Yılmaz