Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

İkikerebir Mimarlık'ın tasarladığı Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Nevşehir'de inşa edilecek.

Ofis projesini anlatıyor:

"Proje arazisi, bir tarafında anayol; öbür tarafında tali bir yolla çevrilmiş park alanıyla ilişkili. L şeklinde ki arazinin orta noktası ile uçlar arasında 5-6 m'lik kot farkları oluşuyor. Ayrıca güney çeperi ile arka yol arasında doğal şevden kaynaklı 5 m'lik kot farkı bulunuyor.

İhtiyaç programını karşılayan kitlenin GD-KB yönünde arazinin incelen kısmında yer alması düşünüldü. Yola dik konumlanış, bina algısında ölçeği kıracağı gibi; aynı zamanda yeşil park alanının cadde ile ilişkisini kesmeyecek. Ayrıca; kış aylarında hakim keşişlemeye paralel yapısı ısıtma yükü konusunda avantaj sağlayacak.

Kavşak kotu ve arkadaki yolun köşe noktasından yakalayan kot giriş-yaklaşım kotu olarak belirlendi. Kot altında araziyle bütünleşik mahallerin (toplantı ve konferans salonlarının) konumlandığı; yol çeperinde sınırlamayan kamusal bir tavır esas alındı.

Yöre mimarisinin başlıca niteliği topoğrafyaya uyum ve parçalı ölçek tasarım tavrına yansıtıldı. Mümkün olduğunca parçalanan, eğimle beraber alçalmaya çalışan tavrının sürdürülebilmesi amaçlandı. Alt kottaki mahallerle; ofis kitlesini birleştiren; ön ve arka yollardan girişleri toplayan Giriş kitlesi kurgunun adaptörü olarak düşünüldü.

Bulunduğu coğrafyaya; yüzyıllardır gelen yapı kültürüne, yöresel malzemeye uyum gösteren; hatta yer yer öykünen; yorumlayan bir tasarım ortaya konmaya çalışıldı. Binanın hem sürekli kullanıcılarının, hem periyodik kullanıcıların; hem de ilişkisiz kentlinin kullanabileceği, iç- dış - yarı dış mekan seçenekleri sunan; coğrafik ve iklimsel verilerle barışık; hemen her makenın doğal ışık ve havayla buluşturulduğu; enerji etkin önlemlerin alınacağı insan odaklı bir yapı amaçlandı."

Künye
Proje Yeri: Kapadokya, Nevşehir
Proje Tipi: Diğer Kamu Yapıları
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Ahiler Kalkınma Ajansı
Statik Projesi: Fatih Mustafa Şahin
Mekanik Projesi: Gökçen Bayhan
Elektrik Projesi: Cihan Öztürk
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 6000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 8750 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Evkaya

Kutlu İnanç Bal