Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Erzincan Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali

Hazan Mimarlık tarafından tasarlanan havalimanı ARKIV Seçkileri 2011'de yer alıyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Erzincan Havalimanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali projesinin deprem bölgesinde yer alması nedeni ile yapının boru şeklindeki kavisli formu etkin ve yapısal bir çözüm oluşturmak amacıyla tercih edilmiştir. Yapının inşaat mantığı, yerel malzemelerden ve yerel yapı stratejilerinden yararlanmak üzerine kurulmuştur. Bununla birlikte, projenin ana fikri geleneksel kaideleri tekrarlamaktan öte, yenilikçi bir yapı mantığı üzerine kuruludur. Fonksiyonel olmanın yanı sıra, yapısal ve altyapısal unsurlar aynı zamanda tasarımın bir parçası olarak kullanılmış ve ön plana çıkartılmıştır. Tasarımın genel yapısı, Türkiye’nin doğu bölgesinde yer alan bir ilin gelişmesine ve modernleşmesine yönelik bir adım olarak kurgulanmıştır. Çağdaş bir çizgi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yorum ve kapsam, yerel ve geleneksel yapı sistemlerinden ve mantığından koparılmamıştır. Çelik yapı, tamamen yerel uzmanlık detayları ile üretilmiş ve inşa edilmiştir. Yapı, farklı ölçeklerde, birbiri ile iç içe geçmiş bağlı tüplerden oluşmaktadır. Havalimanı tasarımında kullanılan boru şekilli yapı fikri ticari uçaklardan esinlenerek kurgulanmıştır. Yolcuları taşıyan bir kanal görevi gören tüpler, terminal binasının temel konseptini oluşturmaktadır. Tüp içerisinde oluşturulan alan yolcuların dikey dolaşım ihtiyacını en düşük seviyeye indirgeyerek, hızlı ve rahat hareket edebilecekleri, kesintisiz ve etkin bir dolaşım imkanı yaratmaktadır. Bu bütüncül yapı, üç farklı ölçekteki tüpün iç içe geçmesi ile oluşmuş, ölçeklerdeki farklılık, eylemler arasındaki birlikteliği ve ayırımı da sağlamıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Erzincan
Proje Tipi: Havalimanı
İşveren: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Ana Yüklenici: Ser Yapı
Statik Projesi: Aday Grubu
Mekanik Projesi: CG Mühendislik
Elektrik Projesi: Deha Mühendislik
Fotoğraf: Zeren + Mehmet Yasa Photography
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 52,746 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yakup Hazan