Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (OSO Mimarlık), Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu

Çaycuma Bilim Merkezi projesi, içinde bulunduğu doğal koru alanı ve çevresel faktörlerin, makro ölçekteki kentsel tasarım sorunsalları çerçevesinde tasarlanmıştır. Bu bağlamda aşağıda belirlenen temel tasarım problemlerinin çözümü aranmıştır:

1-Kent  Meydanı  Yaratmak

Yapının kent yaşamına katkı sağlayacak ve sosyal bir çekim merkezi olarak kullanımına destek verecek bir kent meydanı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu maksatla mevcut ağaç dokusuna zarar verilmeden, yol cephesi ve okullar bölgesi yaya akışının kesişiminde bir kent meydanı oluşturulmuştur.

2- Koru Alanının Kente Katılımı ve  Park – Çocuk Oyun Alanı – Kent Meydanı İlişkisi

Proje alanının büyük bölümünü oluşturan doğal koru alanı, yol cephesi boyunca oluşturulan peyzaj düzenlemesiyle kamuya açık park haline getirilmiştir. Mevcut  ağaç dokusu tamamen korunarak tasarlanan yürüyüş yolları ile “Çocuk Oyun Alanı” na yaya ulaşımı sağlanmıştır. Park alanının içerisinde (mevcut ağaç dokusuna zarar verilmeden) çay bahçesi ve açık alan oturma platformları yapılması da önerilmektedir.

Oluşturulan “Kent Meydanı” ile “Kent Parkı” ve “Çocuk Oyun Alanı” arasında peyzaj düzenlemeleri ile direkt bağlantılar kurulmuştur. Böylece tasarlanan farklı meydanların birbirini beslemesi  ve kamunun yapıyı, işlevinin haricinde de bir sosyal merkez olarak kullanımı planlanmıştır.

3- Okul Bölgesi Yaya Aksı İlişkisi

Proje alanının doğusunda bulunan okullar, kamulaştırılan “Kent Meydanı” , “Kent Parkı” ve “Çocuk Oyun Alanı” nın - yakın çevredeki - en önemli kullanıcı kitlesini barındırmaktadır. Bu sebeple “Kent Meydanı” nın doğu cephesi, bu bağlantının kurulabileceği ve direkt ulaşıma imkan verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

4- Yol Cephesi – Yapıda Görsel Algı

Koru alanı ve mevcut ağaç dokusundan dolayı, proje alanı yol cephesinden oldukça dar bir aralıktan algılanmaktadır. Binanın yol cephesinden algısını kuvvetlendirmek için, yapının meydan cephesi yola paralel olarak kurgulanmış ve tasarlanan geniş saçaklı giriş avlusu ile de desteklenmiştir.

5- Otopark ve Manevra Alanı – Bina İlişkisi

Arazinin yol cephesinde yer alan koru alanından dolayı, yapıya ulaşım ve görsel algı oldukça dar ve kısıtlı bir açıklıktan sağlanmaktandır. Bu sınırlı bölge araçların otopark ve manevra alanı olarak terkedilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu maksatla arazinin sağ parsel sınırı boyunca, kontrollü bir araç yolu oluşturulmuş ve otopark alanı binanın arkasında, görsel algının tamamen dışında bir bölgede planlanmıştır. Oluşturulan otopark alanı, binanın arka cephesinde yer alan park alanına göre daha düşük bir kotta yer almakta; böylece arka bahçe ile fiziksel ve görsel olarak ayrışmaktadır.

6- Bilim Merkezi - Kontrollü Deneysel Meydan

Yapının arka cephesine açılan ve yalnızca Bilim Merkezi kullanıcılarına hitap eden kontrollü bir açık meydan tasarlanmıştır. Bu meydana bakan amfi tiyatro düzenlemesi ile, gerek açık alan aktivitelerinin, gerekse de bilgilendirme amaçlı yapılan seminerlerin seyri planlanmıştır. Ilave olarak bu iç meydan, park ve yeşil alan düzenlemesi ile desteklenmekte ve park alanının içerisinde Bilim Merkezi kapsamında düzenlenecek “deneysel tarım” amaçlı kullanım da yer bulmaktadır.

Bu kontrollü iç meydana kafeterya, derslikler ve çok amaçlı salondan da ulaşım sağlanmıştır. Böylelikle, meydanın kullanımı deneysel aktivitelerin yanında farklı kullanıcılara da hitap etmektedir.

7- Bina Morfolojisi

Yapının biçim dilinde, Bilim Merkezi fikrinden yola çıkarak teknolojinin saf ve yalın halinden esinlenilmiştir. Tüm teknolojik ürünlerde olduğu gibi, yapıda da sadece olması gerekenler minimuma indirgenerek planlanmıştır. Bu maksatla yapının cephesi, hem taşıyıcı niteliği hem de görsel yalınlığı temsilen brüt beton olarak planlanmıştır. İç mekandaki farklı kat yükseklikleri ihtiyacına cevap verecek nitelikte, çatı plakları eğik düzlemler halinde biçimlenmiştir. Bu yalın ve saf biçim diline tek ekleme, cephede yer alan ve kullanıcı yaş grubuna hitap etmesi hedeflenen görsel imajlardır.

Künye
Proje Yeri: Zonguldak, Çaycuma
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Hakan Çatalkaya, Arzu Kutkam Nuhoğlu
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
Toplam İnşaat Alanı: 2,166 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Okan Bayık

Serhan Bayık

Ozan Bayık

Erkan Çeçen

B. Bahar Çiçekçi

Ceyda Özen