Other Works
Similiar Projects

Laboratuvar Merkez Binası

Ön Seçimli Ulusal Yarışma'da 1.Ödül alan projenin mimari raporu:

Yapı temelinde eğitim fonksiyonları barındırması yanında, hiyerarşik sistem öğretisinin önemli bir girdi olduğu askeri eğitim yapısı olma özelliği göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Mimari ihtiyaç programı içeriğinde yer alan bölümlerde (Sosyoloji, Kamu yönetimi vb.) aynı başlık altında toplanan eğitim birimleri ve öğretim görevlileri dikey sirkülasyonla ilişkilendirmek koşulu ile parçalandı. Eğitim birimleri, bu mekanları kullanıcak diğer sitelerden(Malazgirt sitesi, İnönü sitesi vb.) gelecek askeri öğrencilerin ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurularak giriş kotunda konumlandırıldı. Ve her bölümün Laboratuvarı ve Derslik birimleri paketlenerek giriş kotunda parçalandı. Zemin kotta bulunan parçalı eğitim birimleri üzerine -hiyerarşik sisteme atıfta bulunarak- öğretim görevlisi mekanlarından oluşan yapı bloğu yerleştirildi. Eğitim birimlerinden oluşan bloklar ile öğretim görevlileri bloğu iç mekanda atrium ile birbirine bağlanarak mekansal süreklilik sağlandı. Atriuma doğru uzanan şeffaf cepheli toplantı salonları ve boşluktan çıkan merdivenler ile yapı girişinden itibaren sürekli algılanan zengin bir iç mekan elde edildi. Alt kotta parçalı üst kotta yekpare kütle kurgusunun oluşturduğu yapı tektoniği, düzenli cephe elemanları ile desteklenerek kurumun ağırlığını yansıtacak bir algı oluşturuldu. Kuzeyde bulunan ana yaklaşım yolundan yapı bloğu geride konumlandırılarak yaklaşım anında yapıyı meydana getiren alt parçaların algılanması sağlandı. Ayrıca yapı girişi geri çekilerek mevcut dekanlık yapısı ile arasında geniş bir plaza oluşturuldu.

Esneklik tasarımın en önemli girdilerindendir. Eğitim birimlerinin parçalı tipolojisi, proje sürecinin ilerleyen aşamalarında oluşacak mimari program değişikliklerinin yapı plastiğini etkilememesi adına ideal bir çözüm olması sebebi ile bir diğer tercih sebebidir.

Protokol yolundan kütlenin algılanmaması adına yol tarafına alçak katlı kütleler uzanır. Bu sayede yapının yeşil alanla kurduğu ilişki de güçlenmiş olur. Kütlelerin arasında oluşturulan alanlar ise alternatif girişler olarak kullanılabilir.

Details
Project Location: Ankara
Project Type: R&D Building
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Ana Yüklenici: As İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Habibe Aduş Yılmaz
Lighting Project: MCC Aydınlatma
Structural Project: Mehmet Zafer Kınacı
Mechanical Project: Bahri Türkmen
Electrical Project: Kemal Ovacık
Plumbing Project: Bahri Türkmen
Project Start Date: 2013
Construction Start Date: 2014
Total Construction Area: 19.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Ramazan Avcı

Seden Cinasal Avcı