Other Works
Similiar Projects

2. Ödül, Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması

Ofisin hazırladığı yarışma metni:

Tasarım Kararları

Kent merkezi dışında, yapılı çevrenin oluşmadığı, kırsal bir ortamda yer alan kampüs / yerleşke arazisi, çevre, bitki örtüsü ve topografyanın referans kısıtlılıklarıyla da çekim gücünün yüksek olmadığı bir karakter sunmaktadır.

Buna karşın, çağdaş eğitim vizyonu etkileşimli, motive etme gücü yüksek ortamları, kentsel yaşamdaki yaya hareketiyle sağlanan sokak karşılaşmaları gibi rastlaşmaların getirdiği sosyalleşme ile işlevsel farklılaşmanın da yarattığı dinamik hayatı gerekli kılmaktadır. Bu verilerin yoksunluğundan dolayı yoğun bir nüfus ve programa sahip kampüs ortamı kendi çekim gücünü ve yaşam potansiyelini yaratmalıdır.
İklim özellikleri ve buna bağlı olarak gelişen yerel mekan deneyimleri, sıcak ve yağışlı Akdeniz iklimine sahip bölgenin gerekli kıldığı, avlu yaşantısı gibi açık mekan kullanımlarını, açık alanlarda güneş kontrolünün sağlanmasını, gölgeli ortamlar yaratacak mekan kurgularını gösterir. Ayrıca, kullanıcı yaş profili kampüs güvenliğini önemli bir ölçüt olma durumuna getirmektedir.

Kampüs tasarım yaklaşımlarında iki modelin varlığından söz edilebilir. Tekrar eden parçalı kurgular ile Megaformlar. Kente öykünen, kütleleri sokak, meydan, avlular ile birbirine bağlayarak tekrar eden parçalı kurgular yaklaşımının, otonom bir bütünlüğü öngören yeni eğitim ve işletim modeline uygunluğu tartışılmıştır. Ayrıca, kampus kullanıcısı olan 13-17 yaş grubunun güvenliği dolayısıyla kontrolün sağlanmasının parçalı kurgularda zorlayıcı olacağı eleştirisi geliştirilmiştir. Buna karşın, düşeyde yığılarak büyük bir boşluk etrafından kurgulanan megaformlar bütünlüğü sağlar, yatay ve düşey sirkülasyonu optimize ederken, 10.000 öğrenci kapasitesinin tek bir boşlukta toplanmasına karşılık gelen mekansal büyüklük algısının ezici ve aidiyet hissi yaratmanın zayıf olacağı düşünülmüştür. Mevcut yaklaşımlara yapılan eleştirel bakış doğrultusunda, her iki kurguyu birleştiren melez bir öneri geliştirilmiştir. Gözenekli / boşluklu bir megaform / megamekan. Kesintisiz bir iç mekan sürekliliği sağlayan, hem düşey hem yatay sirkülasyonu optimize eden megaform, farklı büyüklük ve kimlikteki avlularla boşaltılmıştır. Kullanıcı yoğunluğu galeri ve avlularla alt merkezlere dolayısıyla tüm mekana dağıtılmıştır. Kurgu, hem bir arada hem ayrı, kendine ait olmayı örgütler, aidiyet hissini arttırır. İklimsel verilerin gerekli kıldığı açık alan kullanımı gölgeli avlularla, açık alan sürekliliği de bu avlular aracılığı ile sağlanır. Kapalı alanda katları birbirine bağlayan kesintisiz iç mekan sürekliliği sağlanır ve galeri ile bakış / algı sürekliliği yaratılır.

Arazi ile kurulan ilişki
Kütle, kırsal ortamda bir yapılar kompozisyonu olarak öne çıkmayarak var olma iddiası taşır. Hafif eğime sahip arazinin, kuzey güney aksı boyunca, en alt kotuna oturan ve en üst kotuna yaslanan kütle, üst kotta kuzey yöndeki kent merkezine doğru yükselir. Sert peyzaj karakterinde tasarlanmış bu kot, yurtlar ile derslik, kütüphane, çok amaçlı salonlar, spor merkezi, sosyal, kültürel ve yönetim mekanlarının düşeyde birbirinden ayrılmasını sağlar. Ayrıca alternatif bir yaşam alanı olarak kampüs kullanıcısına ve kamuya açılır. Yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarının bulunduğu alan, özellikle yurt kullanıcısı için rekreatif bir mekan olarak önerilmektedir.

Orta Avlu
Akdeniz ikliminin dış mekan yaşantı geleneği, farklı boyut ve kimlikteki avlulular da önerildi. Spor, kültür ve yeme içme mekanları tarafından yaşatılacak orta avlu, yeşil peyzaj olarak tasarlandı. Gölge verecek, mevsimler dönüşümleri yaşatacak ağaç ve doğal bitki örtüsü arasında konumlanan ve ana girişler için yönlenmeyi de güçlendirecek, doğal iklimlendirmeye katkı koyacağı düşünülen 10 cm derinliğindeki su öğesi önerildi. Öğrencilerin özellikle öğle tatillerinde zaman geçirecekleri mekan olacaktır. Bu mekan eğitim kullanımı dışında, kamusal kullanım içinde rekreatif amaçlı bir çekim odağı olacaktır.
Orta avlu alt kottan üste bir amfi ile bağlanır.Amfi önündeki alan tören alanı olarak da işlev görmektedir.

Eğitim Birimleri ve Avlular
9 derslikten oluşan bir eğitim modülü 3, 4, 5 katlı ve 2'li bloklar olarak kurgulanmıştır. Bloklar arasındaki avlular, spor aktiviteleri, dinlenme gibi eylemlerin kurgulanacağı açık alanlar olarak düzenlenmiştir. Bu avlular büyük ölçekli bir yerleşkede öğrencilerin aidiyet duygusu geliştirebilecekleri nişler olarak düşünülmüştür.

Galeri – Sosyal Arter
Eğitim – destek - sosyal ve kültürel birimler, etkileşime olanak sağlayan, görsel algının sürekli kılındığı, karşılaşmalar yaratan, dinamik ve zengin iç yaşantıyı kuran büyük bir galeriye / sosyal artere bağlanır. Dış mekan kimliğindeki bu iç boşluk, işlevleri birbirine bağlayan, sirkülasyonu minimize eden, üçüncü boyutta, iç ile dış arasında görsel sürekliliği sağlayan bir karşılaşma ortamıdır. Mekanın doğal havalandırması ile ek bir iklimlendirme sistemi kurulmadan kontrollü bir dış ortam olarak önerilmektedir.

Islak Mekanlar
Eğitim birimlerinin galeri ile bağlandığı hat, öğrenci, öğretmen tuvaletleri ile kat ofis ve depolarına ayrılmış böylelikle, tüm birimlerin gereksinimi olan ıslak hacimler bu alanlarda düzenlenmiştir.

Ulaşım
Araç / Servis Ulaşımı / Otopark
Kampüse kuzey yönünden (kent merkezinden yaklaşan) tek bir araç girişi alınmış ve araçların yerleşke etrafında bir ringi tamamladıktan sonra çıkmaları ön görülmüştür. Kuzey ana girişinde ve güney yönünde yarı açık bir alanda servis indirme bindirme durakları düzenlenmiştir. Ayrıca personel araçları için zemin ve birinci katta kapalı otopark önerilmektedir. Güney aksında yurtlar ve spor alanları için araç girişi düzenlenmiştir.
Yaya Ulaşımı / Ana Girişler
Kuzey – güney aksları boyunca dört noktadan yaya için ana giriş alınmıştır. Yurt blokları için girişler güney aksından olacaktır.

Details
Project Location: Kahramanmaraş
Project Type: High School
Employer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Consultant: Deniz Güner, Dürrin Süer
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2013
Building Plot Area: 100.000 m²
Total Construction Area: 125.500 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Metin Kılıç