Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Amaç, içinde barındırdığı yüksek yoğunluklu kamusal fonksiyonlardan dolayı yapının ihtiyaç duyduğu kentsel boşluk ile düşük taban alanı ve sıkışık parselizasyon gibi bu boşluğun yaratılmasını zorlayan arazi şartları arasında ideal bir çözüm bulmaktır. Birbirine bitişik denilebilecek konut parsellerine sırt vermiş olan taban alanı yaklaşık 1500 m2 olan arazi diğer çeperlerinde kaldırımlar ile çevrilmiştir. Pik kullanıcı sayısı 1500'ü bulabilecek bir yapı için tanımlı geniş açık alanlar yaratabilme problemi kütlede yapılan artikülasyon ve yaya-yol trafiğinin yeniden düzenlenmesi ile aşılmıştır.

Kütlenin şekillendirilmesi

Arazi sınırları yükseltilerek elde edilen 30 metre yüksekliğindeki hacim, yer ile temas ettiği noktalarda kentsel açık alanı olabildiğine genişletmek amacı mekansal organizasyonun el verdiği ölçülerde boşaltılmıştır. Bu boşaltım zeminden yukarıya doğru genişleyen bir geometriye sahiptir. Bu boşluklar aynı zamanda girişleri tarifler ve hacimsel hiyerarşileri yapının girişlerinin(ana giriş, etkinlik merkezi girişi, sanatçı ve servis girişi) hiyerarşileri ile doğru orantılıdır. Eğimli yüzeyler yüzeylere paralel taşıyıcılar ile taşınır. Bu taşıyıcılar yüzey dikleştiği anda dikey taşıyıcı elmanlar ile bağlanırlar.

Yaya – yol trafiği düzenlemesi

Arazi ile Atatürk ilköğretim okulu arasında kalan yol yayalaştırılmıştır. Yayalaştırılan bu yol ile iki kamusal yapı arasında, bu kadar sıkışık bir alanda kentsel bir niş elde edilmiştir. Bu alan bu yoğun doku içinde ilçe sakinleri için bir nefes alma noktası olacaktır. Yayalaştırılan bu alan kültür merkezi ana girişini barındıran üst plato ile yapı içine de uzanan merdiven-amfi basamakları yardımı ile bütünleştirilmiştir. Alt platodan yapının Etkinlik Merkezi'ne ve Okul'a giriş alınmıştır. Boruçiçeği sokak okulun araç girişini sağlamaktadır.

Mekansal Kurgu

Darülaceze Caddesi üzerinden, yapı yer kesişim çizgisinin içeri kıvrılması ile oluşan üst platodan 111.00 kotundan yapıya girilir. Ana giriş holü boşluğu ve fuaye boşluğu süreklidir. Büyük salon yapının merkezinde durur. Salonun uzun çeperi yapı sınırına yaslanır ve bitişik konut parseli ile sağır ilişki kurar.Sahne arkası ile ayrılan bölüm idari ve sanatçı birimlerini barındırır. Diğer iki çeperde fuaye salonu sarar. Fuaye ve İdari kısma birer servis kovası hizmet eder. Servis ve sanatçı girişi arazinin yüksek kotlu ksımından alınır. Servis asansörü Sahne Arkası kotu (+10.00) ile giriş kotu (0.00) arasında çalışır. Etkinlik merkezi bağımsız girişi ile bağımsız çalışabilme potansiyeline sahiptir.

Malzeme

Cephe alüminyum giydirme cepheden imal edilecektir. Eğik yüzeyler renksiz low-e 2 hava boşluklu ısıcamdır. Dik yüzeyler gene giydirme cephe mantığında çalışacak olup modüller iki farklı eleman ile kapanırlar. Biri bakır rengi film ile kaplanmış ısıcam, diğeri oksitlendirilmiş bakır kompozit paneldir. Bu iki malzeme gün içinde yekpare kütle izlenimi verirken, gece kullanımında iç aydınlatma ile farklılaşırlar. Güneybatı cephesi ağırlıklı kompozit bakır paneller ile kaplıdır.Cephe İdari ve Santaçı birimlerine geldiğinde cama döner. Diğer cephelerde dikey malzeme bakır rengi film ile kaplanmış ısıcamdır.

Salon Akustiği

Kişi başına düşen hacim mekan içinde yürütülecek fonksiyonları ya da programı belirleyecek en başta gelen tasarım parametresi olarak alınmaktadır. Konuşmanın ön plana çıktığı fonksiyonların yürütüleceği tiyatro mekanları için 4 m3, müziğin ön plana çıktığı mekanlar için ise 6 m3 kişi başına hacim öngörülmektedir. Operalar için bu değerin kişi başına 6 m3 ile 8 m3, senfonik eserlerin icra edileceği konser salonlarında ise 10-12 m3 arasında olması önerilmektedir. Tasarlanan mekan hacminin belirtilen değerleri sağlamadığı durumlarda ise gerekli çınlama özellikleri, ya mekanların hacminin değiştirilmesine yönelik önlemler ya da mekandaki yüzeylerin ses yutma özelliklerinin, alanlarının ve kapasitelerinin değiştirilmesi yoluyla düzenlenebilmektedir. Mekan içinde frekansa bağlı akustik özelliklerin dengeli dağılımı için ses yutucu yüzeylerin alanları, konumlandırılmaları ve yönlendirilmeleri, dekorasyon projesinin gelişiminde birlikte ele alınmak durumundadır.

Künye
Proje Yeri: Şişli, İstanbul
Proje Tipi: Kültür Merkezi
İşveren: Şişli Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 9.250 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Hasan Okan Çetin