Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Şişli Lisesi projesinin temelinde yoğun kent dokusu içerisinde bulunan ve oldukça dik bir eğime sahip olan bu arazide korunaklı bir dış mekan yaratırken aynı zamanda çevresine sırtını dönmeyen bir tasarım anlayışı yatar. Sıkışık bir çevre içerisinde yerden çok fazla yükselmeden programa çözüm üretirken aynı zamanda iç – dış mekan sürekliliğinin sağlanması temel girdiler olarak ele alınmıştır.

Oldukça dik bir eğim üzerinde yer alan arazide, en uygun yerleşim biçimine ulaşmak adına, eğime ters / zıt bir yönde, çevre binalara göre fazla yükselmeyen bir yerleşim tercih edilmiştir. Eğimli araziyi farklı kotlarda teraslandırarak, kullanıcılara birbirinden farklı mekânları kullanma fırsatı sunar. Küçük bir arazi içerisinde büyük kapsamlı bir program barındıran yapı, elverişli bir yerleşke adına katmanlaşarak program dağılımını sağlar. En üst katman olan eğitim bloğu, yer altındaki katman ise teknik ve servis birimleridir. Bu iki katman arasında tüm ortak aktivitelerin ve sosyal mekanların yer aldığı sürekli bir "boşluk" yaratılmıştır. Bu aynı zamanda korunaklı bir mekan arayışının yanında sosyal mekanların çevresi ile bütünleşebilmesi ikilemine de cevap vermektedir.

KENTLE İLİŞKİ:

Yapının mevcut durumunda göze çarpan mekanların parçalanmış ve birbirinden kopuk oluşu durumu öğrenciler için sıkışık ve verimsiz bir dış alan kullanımı sunmaktaydı. Arazinin yakın çevresindeki yoğun kentsel kullanıma sahip alanlar ile ilişkisinin gözden geçirilmesi ve okul fonksiyonunun gereksinim duyduğu korunaklı açık alan yaratma isteği, yapının içe dönük bir avlu etrafında kurgulanması ile ele alınmıştır. Bu mekansal kurgu öğrenciler için korunaklı, sessiz ve güvenli bir iç avlu sunarken, zemin katta yer alan ortak ve kamusal fonksiyonlar ile de kent ile kontrollü bir ilişki kurulması hedeflenmiştir.

Dış cephe kapalılığı kullanıcıları şehrin yoğunluğundan uzaklaştırırken, iç avlu cephesindeki saydam cepheler sayesinde mekanların dış alanla kesintisiz bir görsel bağlantı kurmasını sağlar. Bu kararlılık kademeli bir şekilde yükselen iç avlunun hareketli yaşamını iç mekana da taşımış olur.

Arazinin aşağı kotunda bulunan Yeşil alan, Veteriner Hilmi Sokağı'nın 19 Mayıs Caddesi ile bağlanması sonucu Şişli Lisesi'nin giriş plazasına kadar uzayabilmiş ve kentliler için daha verimli bir açık alan haline dönüşmüştür. Bina girişine kadar uzanan bu yeşil alan avlu içerisine süzülür, kademeli bir şekilde yükselir ve kesintiye uğramadan üst kotlardaki açık mekanlara da ulaşır.

SOSYAL HAYAT:

Proje, bir okulun sadece öğrencilere hizmet amaçlı değil aynı zamanda toplumsal gelişim için de ortam sağlayabileceğini gösterirken, kullanıcı ve çevresi için kültürel ve sosyal bir öğe olmayı da hedeflemektedir. Okul saatleri dışında da hizmet verebilen "sosyal aks" ortak yapılan derslerin ve aktivitelerin, açık, yarı açık ve kapalı alanlarda da yapılabilmesine fırsat yaratır.
Tasarım, eğitim sisteminin sadece sınıfta ve derslerde geçirilen zaman olmadığının bilincinde olarak eğitimle birlikte verimli bir iletişim ve paylaşım mekanı olan "boşluk" ile öğrencilere "boş" vakitlerini en kaliteli şekilde geçirme şansı sunmaktadır. Tasarım arazideki eğim sebebiyle mekanların farklı kotlara yerleşmesini avantaja dönüştürerek, farklı kotların farklı mekanlarla da ilişki kurmasını sağlamaktadır. Bu çeşitlilik kullanıcıların açık ve kapalı alanlara farklı noktalardan ulaşımına ve rahat bir kullanıma olanak sağlamaktadır.

MEKÂNSAL KURGU:

Yapı ana girişini arazinin +78.50 kotundan (0.00) alır. Bu giriş mekanı yapıda süregelen "boşluk" ile ilk buluşma yeridir. Buradan sonra, kullanıcılar boşluğun esnekliğinden faydalanarak üst teki eğitim bloğu ya da sosyal aktivitelere kolay ulaşım sağlarlar. Zeminden koparılan eğitim bloğu, bir yandan galeriler sayesinde görsel bağ kurarken, diğer yandan farklı dikey dolaşımlar ile sosyal aks'dan faydalanır. Geniş hacimli sosyal kütleler (spor salonu, çok amaçlı salon, fitness salonu, kütüphane vs...) ise hem okul ile birebir ilişkilendirilmiş, hem de okulun kapalı olduğu saatlerde diğer kullanıcılar tarafından kolayca ulaşılabilir şekilde konumlandırılmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 20.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Hasan Okan Çetin